Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Bắc Ninh: Hỗ trợ hơn 172 tỷ đồng tiền thuê nhà ở cho người lao động

30/08/2022

Đến nay, tỉnh Bắc Ninh đã hỗ trợ tiền thuê nhà ở cho 141.618 lao động với hơn 172 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 88,26%.  

Tính đến ngày 28/8, toàn tỉnh Bắc Ninh đã giải ngân hơn 172 tỷ đồng (đạt tỷ lệ 88,26%) hỗ trợ tiền thuê nhà ở cho 141.618 lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động để hỗ trợ, giải quyết phần nào khó khăn về chỗ ở đối với người lao động.

ttxvn-bac-ninh.jpg

Đoàn công tác của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội làm việc với lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh về hỗ trợ tiền thuê trọ cho người lao động theo Nghị quyết 08/2022/QĐ-TTg 
Thực hiện Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg, UBND các huyện, thành phố đã ban hành quyết định phê duyệt hỗ trợ tiền thuê nhà ở cho 160.415 lao động với tổng kinh phí gần 195 tỷ đồng.
Đến thời điểm này, đã có 05/08 địa phương hoàn thành việc giải ngân 100% kinh phí hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động gồm các huyện: Yên Phong, Thuận Thành, Gia Bình, Lương Tài và  thành phố Từ Sơn.
Ngoài ra, thành phố Bắc Ninh đã giải ngân được 85,98%; huyện Tiên Du giải ngân được 83,32% và huyện Quế Võ giải ngân được 75,2%.
Xem