Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Tập huấn về công tác truyền thông bảo vệ trẻ em năm 2022

25/08/2022

Nhằm đảm bảo công tác truyền thông về trẻ em được đồng bộ, phù hợp, đúng mục đích và thiết thực, ngày 24/8, Cục Trẻ em đã tổ chức chương trình tập huấn truyền thông về bảo vệ trẻ em năm 2022 cho phóng viên, cộng tác viên theo dõi các vấn đề liên quan tới trẻ em. Cục trưởng Đặng Hoa Nam chủ trì buổi tập huấn.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, ông Đặng Hoa Nam, Cục trưởng Cục Trẻ em cho biết, hiện nay, công tác tuyên truyền, truyền thông cần tiếp tục tập trung tới việc nâng cao nhận thức về bảo đảm trẻ em được thực hiện đầy đủ các quyền và nguyên tắc bảo đảm thực hiện quyền cũng như bổn phẩn của trẻ em; những vấn đề về kiến thức, kỹ năng chăm sóc, giáo dục trẻ em; phối hợp truyền thông trên nhiều kênh, nội dung nhất quán, thống nhất về thông điệp và phải tới được tận tay từng đối tượng.

01.24.08.22.jpgToàn cảnh buổi tập huấn.

“Phải tuyên truyền, truyền thông từ sớm, từ xa về công tác bảo vệ trẻ em, bảo đảm quyền trẻ em. Vì đầu tư cho trẻ em là đầu tư cho phát triển bền vững của tương lai”, Cục trưởng Đặng Hoa Nam nhấn mạnh.
Theo Cục trưởng Cục Trẻ em, Bộ LĐTBXH đang phối hợp chặt chẽ với Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng Bộ quy tắc ứng xử bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng và Cẩm nang số về bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng; xử lý kịp thời, quyết liệt đối với các hành vi vi phạm, các thông tin xấu, độc trên các mạng xã hội và kiên quyết yêu cầu những đơn vị này gỡ bỏ thông tin vi phạm, điển hình như: TIMMY TV, Thơ Nguyễn, Thuận Sanh Office, Team 2K9…
Thông tin tại buổi tập huấn, đại diện Cục Trẻ em chia sẻ, thời gian qua, Bộ LĐTBXH đã triển khai nhiều biện pháp, nhiều hành động cụ thể để bảo vệ trẻ em trên không gian mạng, như: phối hợp chặt chẽ với Bộ Thông tin và Truyền thông để trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 830/QĐ-TTg ngày 01/6/2021 phê duyệt Chương trình “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2021 - 2025”; tổ chức các hoạt động truyền thông, nâng cao năng lực, kiến thức, kỹ năng về bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng nhân Tháng hành động vì trẻ em cho đội ngũ cán bộ, cha, mẹ và trẻ em nòng cốt; Trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Nghị định 130/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo trợ, trợ giúp xã hội và trẻ em, trong đó có nội dung xử phạt hành chính về bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng; …
02.24.08.22.jpgLãnh đạo Cục Trẻ em chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu tại buổi tập huấn.
Chương trình tập huấn đã tập trung vào một số nội dung như: Khái niệm bảo vệ trẻ em; các yêu cầu trong công tác bảo vệ trẻ em; hệ thống pháp luật bảo vệ trẻ em; quy trình bảo vệ, phòng chống xâm hại trẻ em; trách nhiệm bảo vệ và phòng, chống xâm hại trẻ em; …
Xem