Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Lao động việc làm cả nước Quý II năm 2022

14/07/2022

 Trong quý II năm 2022, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên là 51,6 triệu người, tăng hơn 0,4 triệu người so với quý trước và tăng gần 0,6 triệu người so với cùng kỳ năm trước.

1-LDVTQuyII.jpg2-LDVLQuyII.jpg3-LDVLQuyII_1.jpg4-LĐVLQuyII_1.jpg 

Xem