Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Tiền Giang: Triển khai nội dung mới về pháp luật lao động, việc làm

08/06/2022

Ngày 7/6, Sở LĐTBXH tỉnh Tiền Giang đã tổ chức Hội nghị phổ biến, triển khai những nội dung mới về pháp luật lao động, việc làm, bảo hiểm xã hội và an toàn vệ sinh lao động.  

Hội nghị có hơn 80 đại biểu là chuyên viên, viên chức chuyên môn các Sở, ban, ngành tỉnh giúp việc cho ban điều hành Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên địa bàn tỉnh; ban thanh tra lao động; chuyên viên tư vấn, trợ giúp pháp lý; chuyên viên hướng dẫn, kiểm tra lao động tại các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; lãnh đạo và chuyên viên phụ trách về lao động; hòa giải viên lao động của 11 huyện, thành thị.

Quang cảnh hội nghị.
Tại Hội nghị các đại biểu được nghe phổ biến các nội dung: quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động và chế độ đối với người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (Thông tư só 28/2021/TT- BLĐTBXH); Quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi của người lao động làm các công việc sản xuất có tính thời vụ, công việc gia công theo đơn đặt hàng (Thông tư số 18/2021/TT-BLĐTBXH); Kế hoạch thực hiện công ước số 105 của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) về Xóa bỏ lao động cưỡng bức; Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội về trợ cấp hàng tháng (Nghị định số 108/2021/NĐ CP); Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng, thời điểm hưởng lương hưu đối với trường hợp không còn hồ sơ gốc (Thông tư 36/2021/TT- BLĐTBXH); Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người  lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động (Nghị định số 12/2022/NĐ-CP).
Theo bà Trương Thị Phương Trúc, Phó Trưởng Phòng Lao động -Việc làm và Giáo dục nghề nghiệp (Sở LĐTBXH tỉnh Tiền Giang), các qui định, thông tư được triển khai là những quy định mới năm 2022, có một số thay đổi so với quy định trước đó. "Các chuyên viên cần làm tốt công tác tuyên truyền để người lao động, doanh nghiệp và nhóm người được hưởng chế độ bảo trợ xã hội nắm rõ", bà Trúc nhấn mạnh.
Xem