Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Hội nghị Điều phối Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN lần thứ 18

25/05/2022

 Ngày 25/5, Hội nghị Điều phối Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN (SOC-COM) lần thứ 18 đã được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại nước Chủ tịch ASEAN năm 2022, Campuchia, và trực tuyến tại các nước thành viên ASEAN.

Anh-Hoi-nghi-18th-SOC-COM.png

Các đại biểu tham dự Hội nghị theo hình thức trực tuyến

Đây là một trong các sự kiện quan trọng của Cộng đồng Văn hóa – Xã hội với sự tham gia của các quan chức cấp cao phụ trách ASCC (SOCA) đến từ 10 nước thành viên ASEAN; Chủ tịch, Phó Chủ tịch của 15 Cơ quan chuyên ngành thuộc trụ cột ASCC; Chủ tịch Hội nghị các quan chức Kinh tế cao cấp ASEAN (SEOM); Hội nghị các quan chức cao cấp ASEAN (SOM); Chủ tịch Ủy ban Liên Chính phủ ASEAN về Nhân quyền (AICHR);  Ủy ban các đại diện thường trực tại ASEAN (CPR), đại diện CPR các nước thành viên và đại diện các tổ chức quốc tế và khu vực của ASEAN.

Hội nghị ghi nhận và ủng hộ mạnh mẽ với chủ đề Campuchia đã lựa chọn “Hành động ASEAN: cùng nhau giải quyết thách thức” cùng với các sáng kiến Campuchia đưa ra trong năm nay, đặc biệt trong lĩnh vực thanh niên, thể thao, lao động và tăng cường khả năng kinh doanh cho phụ nữ. Đồng thời, đánh giá cao những ưu tiên và nỗ lực của Cộng đồng Văn hóa – Xã hội trong việc gắn kết con người với con người, lấy con người là trung tâm của sự phát triển bền vững và không bỏ ai ở lại phía sau.
Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe trình bày của Ban Thư ký ASEAN về những kết quả và vấn đề cần lưu ý từ Hội nghị SOC-COM lần thứ 17 như biến đổi khí hậu, hợp tác trong ASEAN, nguồn lực cho sự phát triển bền vững... Các hoạt động của Cộng đồng Văn hóa – Xã hội đang ngày càng thực chất, bám sát vào ưu tiên của quốc tế, khu vực và quốc gia.
Hội nghị đã tập trung trao đổi về những ưu tiên của Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN trong năm 2022 và những vấn đề liên trụ cột bao gồm: việc thực hiện Khung phục hồi tổng thể ASEAN (ACRF); Chiến lược hợp nhất về Cách mạng công nghiệp lần thứ 4; Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN sau 2025; “Lá chắn ASEAN” (ASEAN SHIELD) nhằm nâng cao sức mạnh tổng hợp của ASEAN ứng phó với các thảm họa thiên tai; Lộ trình thực hiện Tuyên bố ASEAN về Phát triển nguồn nhân lực vì một thế giới công việc đang đổi thay.
Trong phiên buổi chiều, Hội nghị được tổ chức theo hình thức họp mở tập trung vào chủ đề “Thúc đẩy và thực hiện nền kinh tế chăm sóc ở ASEAN”. Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe chia sẻ từ các chuyên gia khu vực về những xu hướng và điển hình tốt của nền kinh tế chăm sóc. Trên cơ sở đó, thảo luận về các cơ chế, nền tảng và cơ hội nhằm thúc đẩy cũng như thực hiện nền kinh tế chăm sóc ở cấp khu vực và quốc gia.

Hội nghị SOC-COM được tổ chức hàng năm nhằm báo cáo và hỗ trợ công việc cho Hội nghị quan chức cấp cao phụ trách ASCC ASEAN (SOCA). SOC-COM có nhiệm vụ theo dõi tiến độ công việc của ASCC và giải quyết các vấn đề liên ngành có liên quan.

Xem