Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Đà Nẵng tăng cường công tác phòng, chống tai nạn thương tích, phòng, chống đuối nước trẻ em

06/06/2022

UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành văn bản về tăng cường công tác phòng, chống tai nạn thương tích, phòng, chống đuối nước trẻ em. Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đề nghị các sở, ngành, trong phạm vi chức năng nhiệm vụ của mình, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện công tác phòng, chống tai nạn, thương tích, đuối nước trẻ em; tổ chức kiểm tra, có biện pháp khắc phục nơi thường xuyên hoặc có nguy cơ xảy ra tai nạn, đuối nước đối với trẻ em…

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện và các hội, đoàn thể thành phố tiếp tục tăng cường các giải pháp bảo đảm quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em; thực hiện Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn thành phố.
Đồng thời, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, kiến thức, kỹ năng về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, phòng, chống tai nạn tai nạn, thương tích, đuối nước trẻ em của các cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, cộng đồng, gia đình và trẻ em. Chỉ đạo, hướng dẫn việc tăng cường rèn luyện thể dục, thể thao, các hoạt động vui chơi, giải trí, hoạt động văn hóa, nghệ thuật cho trẻ em trong mùa hè; ngăn chặn, xử lý việc cung cấp, lan truyền các sản phẩm, nội dung phản cảm, có hại, tác động tiêu cực đến sự phát triển toàn diện của trẻ em.
Các sở, ngành, trong phạm vi chức năng nhiệm vụ của mình, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện công tác phòng, chống tai nạn, thương tích, đuối nước trẻ em; tổ chức kiểm tra, rà soát, có biện pháp khắc phục tại các công trình, khu vực thường xuyên xảy ra tai nạn, thương tích hoặc có nguy cơ xảy ra tai nạn, thương tích, đuối nước đối với trẻ em; phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm.
Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm triển khai, hướng dẫn việc phổ biến kiến thức, kỹ năng phòng, chống tai nạn, thương tích, đuối nước đến từng trường học, lớp học, từng học sinh, đặc biệt trước mỗi kỳ nghỉ hè; Đẩy mạnh phong trào dạy bơi an toàn cho học sinh trong trường học; Tăng cường giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức học sinh về tuân thủ các quy định về phòng, chống tai nạn, thương tích, đuối nước, nhất là tại các địa điểm tiềm ẩn nguy cơ.
Bên cạnh đó, đẩy mạnh hơn nữa công tác phối hợp giữa nhà trường với gia đình để quản lý, giám sát học sinh trong thời gian nghỉ học, nghỉ hè để bảo đảm an toàn, phòng, chống tai nạn, thương tích, đuối nước.
UBND các quận, huyện có trách nhiệm chỉ đạo tổ chức, thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các ngành, các tổ chức, đặc biệt là đoàn thanh niên, hội phụ nữ, các tổ chức, các thành viên Ban Bảo vệ trẻ em cấp xã, cá nhân tình nguyện tham gia quản lý chặt chẽ trẻ em trong thời gian không đến trường, đặc biệt là dịp nghỉ hè, các đợt nghỉ lễ dài ngày, các thời gian bão, lũ, thiên tại để bảo đảm an toàn cho trẻ em nhất là đuối nước...

 

Xem