Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Quảng Bình hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2022

06/05/2022

Sáng 05/5, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2022 với chủ đề “Tăng cường biện pháp giảm thiểu rủi ro về ATVSLĐ, cải thiện điều kiện lao động nơi làm việc, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”.

Theo đó, trong năm 2021, mặc dù ảnh hưởng tiêu cực của điều kiện thời tiết và dịch COVID-19 nhưng Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình đã lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ công tác bảo đảm ATVSLĐ.images732004-at-200468.jpg

Các cơ quan, đơn vị ký kết hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2022

Cụ thể, đã đầu tư ngân sách cải tạo trang thiết bị an toàn phòng chống cháy nổ; vật tư bảo hộ lao động; duy trì có nền nếp chế độ kiểm tra, kiểm định phương tiện; thăm khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ; bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt.
Về mục tiêu, biện pháp hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2022, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình yêu cầu cán bộ, chiến sĩ tiếp tục chấp hành nghiêm quy định về ATVSLĐ; tăng cường kiểm tra, kiểm soát các nguy cơ rủi ro, mất ATVSLĐ tại nơi làm việc, huấn luyện; tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về ATVSLĐ...
Xem