Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Đà Nẵng triển khai chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

18/05/2022

UBND TP. Đà Nẵng giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu UBND thành phố phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Liên đoàn lao động thành phố giám sát quá trình thực hiện hỗ trợ.  

UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành văn bản triển khai chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động trên địa bàn thành phố. Chính sách hỗ trợ người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp, đối tượng, điều kiện và mức hỗ trợ... được thực hiện theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg.

Theo đó, đối tượng được nhận hỗ trợ là người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp và người lao động quay trở lại thị trường lao động, với mức 500.000 đồng/người/tháng và 1.000.000 đồng/người/tháng.
UBND thành phố giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu UBND thành phố phối hợp Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Liên đoàn lao động thành phố giám sát quá trình thực hiện hỗ trợ. Đồng thời, phối hợp tuyên truyền các chính sách được quy định đến người lao động, doanh nghiệp, nhất là về đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện và hồ sơ hưởng chính sách hỗ trợ. 
Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện chính sách đến các doanh nghiệp, người sử dụng lao động và người lao động trong Khu Công nghệ cao, Khu Công nghệ thông tin tập trung và các Khu Công nghiệp trên địa bàn, kịp thời giải đáp vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.
Bên cạnh đó, phối hợp với Liên đoàn Lao động thành phố rà soát, thống kê các đối tượng doanh nghiệp, người lao động làm việc trong Khu Công nghệ cao, Khu Công nghệ thông tin cần thiết cho cơ quan Bảo hiểm xã hội, UBND quận, huyện để phục vụ việc xác định các đối tượng thụ hưởng chính sách đảm bảo nhanh chóng và chính xác.
UBND các quận, huyện phối hợp với công an các quận, huyện kiểm tra, xác minh thông tin đối tượng được hỗ trợ trên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đảm bảo việc hỗ trợ đúng đối tượng, tránh trùng lặp, lợi dụng chính sách để trục lợi, vi phạm pháp luật…
Xem