Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Hoàn thiện, nâng cao nhiệm vụ khoa học và công nghệ trọng điểm của Bộ, ngành LĐTBXH giai đoạn 2021-2025

11/05/2022

Ngày 11/5, tại trụ sở Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH), Thứ trưởng Nguyễn Văn Hồi đã có cuộc họp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ về nhiệm vụ khoa học và công nghệ trọng điểm của Bộ, ngành LĐTBXH giai đoạn 2021-2025.  

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Văn Hồi cảm ơn Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính đã hỗ trợ một cách nhiệt tình, có hiệu quả trong hoàn thiện và triển khai nhiệm vụ khoa học công nghệ.

IMG-9118.JPGThứ trưởng Nguyễn Văn Hồi phát biểu tại cuộc họp

“Chính các chương trình, đề án, đề tài đã giúp Bộ LĐTBXH hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao, đặc biệt là trong công tác chăm lo chính sách an sinh xã hội đối với nhân dân.”, Thứ trưởng Nguyễn Văn Hồi nhấn mạnh.

Các chương trình, đề tài, đề án đã giúp Bộ LĐTBXH tham mưu cho Trung ương các nghị quyết liên quan đến an sinh xã hội, các luật, pháp lệnh trong lĩnh vực lao động – việc làm, người có công, giáo dục nghề nghiệp, bảo trợ xã hội, cai nghiện, bảo vệ chăm sóc trẻ em,…
“Đây chính là công lao, đóng góp của khoa học công nghệ.”, Thứ trưởng nhấn mạnh.IMG-9129.JPG
Vụ trưởng Vụ Khoa học Xã hội, Nhân văn và Tự nhiên (Bộ Khoa học và Công nghệ) Lê Quang Thành đóng góp ý kiến tại cuộc họp
Trong khuôn khổ cuộc họp, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ đã trình bày, lãm rõ hơn cơ sở pháp lý, tính cấp thiết, nhiệm vụ trọng tâm của từng nhiệm vụ tương ứng với lĩnh vực quản lý nhà nước của các đơn vị. Đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính cũng đã trao đổi, đóng góp ý kiến vào các nhiệm vụ đề xuất của Bộ.
Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Văn Hồi tiếp thu ý kiến đóng góp của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính.
Thứ trưởng đề nghị các đơn vị thuộc Bộ khẩn trương hoàn thiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ trọng điểm của Bộ, ngành LĐTBXH giai đoạn 2021-2025. Cùng với đó, cần phối hợp chặt chẽ với Bộ Khoa học công nghệ, Bộ Tài chính trong vấn đề tổ chức, triển khai đề hoàn thiện đề tài nghiên cứu.
Thứ trưởng Nguyễn Văn Hồi tin tưởng, trên cơ sở cuộc họp hôm nay, nhiệm vụ khoa học và công nghệ trọng điểm của Bộ, ngành LĐTBXH giai đoạn 2021-2025 sẽ tiếp tục được hoàn thiện, nâng cao. IMG-9123.JPG
Toàn cảnh cuộc họp
 
Danh mục đề xuất nhiệm vụ khoa học công nghệ trọng điểm của Bộ, ngành LĐTBXH giai đoạn 2021-2025, bao gồm 10 nhiệm vụ đề xuất:
1.      Phát triển thị trường lao động đồng bộ, hiện đại
2.      Nghiên cứu đề xuất các giải pháp hỗ trợ học sinh, sinh viên các trường giáo dục nghề nghiệp khởi nghiệp trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 và chuyển đổi số
3.      Nghiên cứu đổi mới chính sách ưu đãi người có công với cách mạng trong tình hình mới
4.      Đổi mới và phát triển hệ thống an sinh xã hội đến năm 2030, tầm nhìn 2045
5.      Xây dựng hệ thống chỉ số giám sát, đánh giá để nâng cao chất lượng và hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025
6.      Nghiên cứu xây dựng hệ thống bảo hiểm xã hội đa tầng, linh hoạt ở Việt Nam
7.      Đổi mới chính sách trợ giúp xã hội đối với người có thu nhập thấp và đối tượng yếu thế phù hợp với quá trình phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh tình hình mới
8.      Nghiên cứu, sản xuất thử nghiệm các dụng cụ hỗ trợ cho thương, bệnh binh và người khuyết tật
9.      Các giải pháp nâng cao hiệu quả cai nghiện và hỗ trợ người nghiện ma túy hòa nhập cộng đồng
10.Nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ trong quan trắc môi trường, an toàn, vệ sinh lao động
         
Xem