Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Thúc đẩy Công tác xã hội hướng đến một Cộng đồng ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng

26/04/2022

Ngày 26/4, Hội nghị liên ngành khu vực ASEAN về thúc đẩy thực hiện Lộ trình triển khai Tuyên bố Hà Nội được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Hội nghị sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ 26-28/4/2022. Đây là hoạt động do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Việt Nam và Bộ Phúc lợi và Phát triển Phi-líp-pin đồng chủ trì tổ chức với sự hỗ trợ từ Quỹ Nhi đồng Liên Hợp quốc quốc (UNICEF) khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Hội nghị có sự tham gia trực tuyến của các đầu mối phụ trách công tác xã hội ASEAN, các quan chức phụ trách các kênh hợp tác chuyên ngành của ASEAN như phúc lợi xã hội và phát triển, y tế, giáo dục, tư pháp, tài chính, quản lý thiên tai, phụ nữ, thanh niên, an ninh, nhân quyền…; Ban Thư ký ASEAN; các đại diện của UNICEF, các tổ chức quốc tế và các đối tác khác của ASEAN. Hội nghị cũng có sự tham dự trực tiếp của các đại biểu tại Hà Nội đến từ các Bộ, ngành liên quan (Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Tư pháp), Hội, Hiệp hội, Khoa công tác xã hội của các Trường Đại học, Học viện, Bệnh viện, các tổ chức quốc tế có liên quan.
ban-chu-toa1.jpg
Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế Hà Thị Minh Đức (bên trái) và Trưởng chương trình về bảo vệ trẻ em Quỹ nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) tại Việt Nam Lê Hồng Loan (bên phải) chủ trì tại điểm cầu Hà Nội
Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Văn Hồi cho biết, tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 38 và 39 diễn ra vào cuối năm 2021 vừa qua, các nhà Lãnh đạo Cấp cao ASEAN ghi nhận Lộ trình thực hiện Tuyên bố Hà Nội về Thúc đẩy Công tác xã hội hướng đến một Cộng đồng ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng sau khi Tuyên bố đã được Cấp cao ASEAN thông qua vào năm 2020.
“Điều này đã tiếp tục khẳng định cam kết của ASEAN trong việc thúc đẩy, tăng cường vai trò của công tác xã hội, trong đó có việc nâng cao năng lực đội ngũ nhân viên công tác xã hội trong Cộng đồng ASEAN” – Thứ trưởng nhấn mạnh.
Theo Thứ trưởng Nguyễn Văn Hồi, thời gian qua, Việt Nam đã có nhiều chuyển biến tích cực trong lĩnh vực công tác xã hội. Ngày 22/01/2021, Chính phủ Việt Nam đã ban hành Chương trình phát triển Công tác xã hội giai đoạn 2021-2030 với mục tiêu tiếp tục đẩy mạnh phát triển công tác xã hội, đẩy mạnh xã hội hóa, nâng cao chất lượng dịch vụ công tác xã hội trên các lĩnh vực, đáp ứng nhu cầu cung cấp dịch vụ công tác xã hội cho người dân.  Đồng thời, Chương trình đã đặt ra 8 nhiệm vụ và giải pháp cụ thể, trong đó có một số nhiệm vụ, giải pháp điển hình như xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật về công tác xã hội; phát triển mạng lưới các cơ sở cung cấp dịch vụ công tác xã hội; đổi mới, hoàn thiện chương trình, nội dung đào tạo và giáo dục nghề công tác xã hội; tuyên truyền, thông tin nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về công tác xã hội; tăng cường hợp tác quốc tế, trao đổi, nghiên cứu, khảo sát mô hình cung cấp dịch vụ công tác xã hội của các nước trong khu vực và thế giới để thúc đẩy phát triển công tác xã hội.
chup-anh-luu-niemd.jpg
Hội nghị tổ chức theo hình thức trực tuyến
Để ngành công tác xã hội và nhân viên công tác xã hội ngày càng phát huy được vai trò quan trọng của mình, Thứ trưởng Nguyễn Văn Hồi cho rằng vấn đề nguồn lực, tính chuyên nghiệp của công tác xã hội và tài chính là vô cùng quan trọng. Đồng thời, việc tăng cường hợp tác trong tất cả các lĩnh vực chuyên ngành liên quan sẽ góp phần quan trọng thúc đẩy sự phát triển sâu rộng hơn của công tác xã hội.
Hội nghị sẽ diễn ra trong 3 ngày với 8 phiên làm việc chính, trong đó tập trung vào các nội dung bao gồm: vai trò của công tác xã hội trong các lĩnh vực chuyên ngành; xây dựng các hướng dẫn về vai trò công tác xã hội trong các cơ quan chuyên ngành và tỷ lệ cán bộ công tác xã hội tại các quốc gia; thúc đẩy việc công nhận, hỗ trợ và quy định về lực lượng cung cấp/thực hiện dịch vụ xã hội trong tương lai.
Tại Hội nghị, các nước thành viên ASEAN cũng sẽ tham gia vào phiên chia sẻ kinh nghiệm/quan điểm quốc gia nhằm xác định các hành động chiến lược theo từng lĩnh vực ưu tiên của Lộ trình. Từ đó, thúc đẩy việc thực hiện Lộ trình ở cấp quốc gia và khu vực.

Với 7 lĩnh vực ưu tiên nhằm hiện thực hóa 11 cam kết của các nhà Lãnh đạo ASEAN, Lộ trình thực hiện Tuyên bố Hà Nội có ý nghĩa quan trọng đối với các nước thành viên ASEAN. Đặc biệt, những thách thức mà đại dịch COVID-19 gây ra đòi hỏi Chính phủ các nước phải đưa ra nhiều biện pháp ứng phó nhằm bảo vệ tính mạng của người dân, ổn định nền kinh tế, ổn định xã hội, đảm bảo an sinh xã hội và các dịch vụ hỗ trợ, đặc biệt là các nhóm đối tượng dễ bị tổn thương trong trạng thái bình thường mới./. 

Xem