Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Tuyển chọn chuyên gia xây dựng Kế hoạch liên ngành hỗ trợ phụ nữ là nạn nhân bị bạo lực, xâm hại và mua bán người

18/03/2022

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với Cơ quan Liên hợp quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ triển khai một số hoạt động về phòng ngừa và ứng phó bạo lực đối với phụ nữ và mua bán người nhằm thúc đẩy di cư an toàn và công bằng cho phụ nữ tại các tỉnh có đông lao động nữ di cư đi lao động làm việc ở nước ngoài, bao gồm tỉnh Lào Cai, Thanh Hóa và Hà Tĩnh.

 Để hỗ trợ cho việc xây dựng kế hoạch liên ngành của các tỉnh đạt hiệu quả, Bộ LĐTBXH cần tuyển 02 chuyên gia tư vấn có năng lực, kinh nghiệm để tiến hành xây dựng “Kế hoạch liên ngành hỗ trợ phụ nữ là nạn nhân bị bạo lực, xâm hại và mua bán người” cho mỗi tỉnh.

Điều khoản tham chiếu Tuyển chọn chuyên gia xây dựng Kế hoạch liên ngành hỗ trợ phụ nữ là nạn nhân bị bạo lực, xâm hại và mua bán người xin Download tại đây. 
Xem