Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Hội nghị lần thứ 2 nhằm hoàn thiện Lộ trình thực hiện Tuyên bố Hà Nội về Thúc đẩy Công tác xã hội hướng đến một Cộng đồng ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng

16/06/2021

Tại Hà Nội, ngày 16/6/2021, Hội nghị lần thứ 2 của Nhóm công tác, các quan chức và đối tác nhằm xây dựng và hoàn thiện Lộ trình thực hiện Tuyên bố Hà Nội về Thúc đẩy Công tác xã hội hướng đến một Cộng đồng ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng được tổ chức theo hình thức trực tuyến.

Đây là hoạt động theo kế hoạch đã được thống nhất trong ASEAN, tiếp nối thành công của Hội nghị khởi động Lộ trình thực hiện Tuyên bố và Hội nghị lần thứ nhất của Nhóm Công tác diễn ra vào ngày 25/3/2021 và 26/4/2021 do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì tổ chức.

HN-16.6-3.jpgToàn cảnh Hội nghị.

Thành phần tham dự trực tuyến có các thành viên Nhóm công tác bao gồm các quan chức, đầu mối phụ trách phúc lợi xã hội và phát triển (SOMSWD) và hiệp hội nghề công tác xã hội ASEAN (ASWC) của các nước thành viên ASEAN; chủ tịch/phó chủ tịch các cơ quan hợp tác chuyên ngành bao gồm: y tế, giáo dục, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, phụ nữ và Ủy ban thúc đẩy và bảo vệ quyền phụ nữ và trẻ em; Ban Thư ký ASEAN; và các đại diện các đối tác như UNICEF, UN Women, Save the Children, ISS, Hiệp hội Giáo dục Công tác xã hội châu Á-Thái Bình Dương. Hội nghị cũng có sự tham dự trực tiếp của các đại biểu tại Hà Nội, gồm các đại diện các đơn vị liên quan thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; các Bộ, ngành liên quan như Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, Bộ Tài chính…; các Hội, Hiệp hội, Khoa công tác xã hội của các Trường Đại học, Học viện, Bệnh viện.
Hn-16.6-1.pngHội nghị diễn ra dưới hình thức trực tuyến.
Trên cơ sở các kết quả của Hội nghị lần thứ nhất, tại Hội nghị lần thứ 2, các đại biểu đã thảo luận về các thay đổi trong dự thảo Lộ trình với 7 lĩnh vực ưu tiên được đề xuất thay vì 6 lĩnh vực ưu tiên trước đây nhằm hiện thực hóa 11 cam kết của các nhà Lãnh đạo ASEAN được nêu trong Tuyên bố Hà Nội. Cụ thể là: (1) Thiết lập và củng cố khung pháp lý và chính sách về công tác xã hội; (2) Mở rộng và tăng giáo dục và quy định; (3) Hội đồng quốc gia và Hiệp hội nhân viên công tác xã hội; (4) Tăng cường công nhận, phát triển và hỗ trợ nghề nghiệp; (5) Tăng cường hợp tác quốc gia, khu vực và quốc tế; (6) Tăng cường phân bổ nguồn lực cho hệ thống phúc lợi xã hội và dịch vụ xã hội; và (7) Xây dựng các chiến lược nâng cao nhận thức tích cực của công chúng về công tác xã hội. Hội nghị cũng dành nhiều thời gian trao đổi và thống nhất đối với và các hoạt động chính được đề xuất cho các cơ quan chuyên ngành của ASEAN theo từng lĩnh vực ưu tiên trong 5 năm đầu tiên. Cùng với đó, các chỉ số cũng được đề xuất nhầm cung cấp các điểm chuẩn để đo lường thành tựu và tác động của các kết quả chính. 
Hội nghị thống nhất về khung thời gian của việc các nước thành viên ASEAN sẽ tiến hành các tham vấn quốc gia song song với tham vấn khu vực để hoàn thiện Lộ trình theo đúng kế hoạch để kịp trình lên Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 38&39 dự kiến tổ chức vào tháng 10/2021.
Trong khuôn khổ Hội nghị đã diễn ra Phiên họp của Hiệp hội Nghề Công tác xã hội ASEAN (ASWC) về xây dựng Kế hoạch công tác ASWC giai đoạn 2021-2025.
Dựa trên các kết quả chính của Hội nghị ASWC lần thứ 9, các đại biểu đã thảo luận về khung của Kế hoạch công tác ASWC 2021-2025, các dự án và sáng kiến được cân nhắc đưa vào Kế hoạch, trong đó chú trọng việc tiếp nối các hoạt động của giai đoạn 2016-2020. Đồng thời liên kết và lồng ghép các ưu tiên của ASWC với 7 lĩnh vực ưu tiên của Lộ trình thực hiện Tuyên bố Hà Nội về Thúc đẩy Công tác xã hội. Cơ chế giám sát và thực hiện Kế hoạch công tác cũng được xây dựng với sự tham gia và vai trò rõ ràng hơn của ASWC, Hội nghị quan chức cao cấp về Phúc lợi xã hội và Phát triển (SOMSWD), Trung tâm Đào tạo ASEAN về Công tác xã hội và Phúc lợi xã hội (ATCSW), các cơ quan chuyên ngành có liên quan của ASEAN và các đối tác.  
Cuối cùng, Hội nghị thống nhất với các yêu cầu của việc xây dựng đề cương các dự án/hoạt động mới và khung thời gian cho tiến trình xây dựng và hoàn thiện Kế hoạch công tác ASWC 2021-2025 để trình lên các Bộ trưởng ASEAN phụ trách Phúc lợi xã hội và Phát triển thông qua vào tháng 9/2021. Hội nghị cũng đặt mục tiêu về việc gửi bản Kế hoạch công tác của ASWC lên Hội nghị Cấp cao ASEAN làn thứ 38&39 ghi nhận cùng với bản Lộ trình thực hiện Tuyên bố Hà Nội.
Xem