Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Lào Cai thực hiện 11/12 nhóm chính sách hỗ trợ người lao động theo Nghị quyết 68/NQ-CP

05/11/2021

 Báo cáo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Lào Cai cho thấy, tính đến ngày 02/11/2021, trong 12 nhóm đối tượng được hỗ trợ theo Nghị quyết 68/NQ-CP, toàn tỉnh đã có 11/12 nhóm phát sinh hồ sơ, tổng kinh phí hỗ trợ gần 13,875 tỷ đồng.

Qua đánh giá, trong quá trình tổ chức thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, các cơ quan, đơn vị, các cấp, các ngành và các địa phương trong tỉnh đã có sự phối hợp chặt chẽ, tích cực và hiệu quả. Lào Cai đã tổ chức các cuộc làm việc trực tuyến, trực tiếp giữa UBND, HĐND tỉnh, các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố nhằm đôn đốc tiến độ triển khai thực hiện, nắm bắt, giải đáp các khó khăn vướng mắc của địa phương trong triển khai thực hiện hỗ trợ theo Nghị quyết 68/NQ-CP.

Theo báo cáo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Lào Cai, tính đến ngày 02/11/2021, trong 12 nhóm đối tượng được hỗ trợ theo Nghị quyết 68/NQ-CP, toàn tỉnh đã có 11/12 nhóm phát sinh hồ sơ, tổng kinh phí hỗ trợ gần 13,875 tỷ đồng. Trong đó, chính sách về bảo hiểm có hơn 25 nghìn lao động được hỗ trợ với số tiền trên 9 tỷ đồng; chính sách hỗ trợ tiền mặt, đã hỗ trợ cho 3.051 lao động, kinh phí trên 4,7 tỷ đồng; chính sách cho vay trả lương và phục hồi sản xuất, hỗ trợ 3 doanh nghiệp, 25 lao động với số tiền gần 90 triệu đồng.
 MIG-0511nqlc.jpg
Người lao động làm việc tại Nhà máy Gang thép Lào Cai (Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung)
Cụ thể, chính sách giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, số tạm tính 12 tháng (từ tháng 7/2021 đến tháng 6/2022) đã giảm đóng cho 1.359 đơn vị, với trên 25.000 lao động, kinh phí tạm tính là 8,9 tỷ đồng. Số giảm thực tế (từ tháng 7 - 10/2021), đã giảm đóng cho 1.326 đơn vị, 25.138 lao động, kinh phí giảm gần 2,9 tỷ đồng.
Về chính sách tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất: Số đơn vị tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất, Lào Cai đã có 02 đơn vị, 122 lao động, tổng kinh phí giảm 128,526 triệu đồng.
Đối với chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động (nhóm chưa phát sinh hồ sơ đề nghị hỗ trợ). Nguyên nhân, do sự kiểm soát dịch bệnh tốt cùng việc thực hiện nới lỏng cách ly xã hội, cơ bản các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh vẫn duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, thị trường lao động phục hồi trở lại, lao động có việc làm tăng lên...
Về chính sách hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương, tổng số đối tượng được hỗ trợ là 192 lao động (trong đó 05 lao động nữ mang thai và 66 trẻ em), kinh phí hỗ trợ 414,175 triệu đồng.
Thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động ngừng việc, số đối tượng được hỗ trợ của Lào Cai là 285 người (trong đó 07 phụ nữ mang thai và 79 trẻ em), số tiền hỗ trợ 285 triệu đồng.
Chính sách hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, đến nay tỉnh mới có 01 trường hợp được hỗ trợ (01 người nuôi con nhỏ), số tiền 4,71 triệu đồng.
Đối với chính sách hỗ trợ đối với trẻ em và người đang điều trị COVID-19 (F0), cách ly y tế (F1), toàn tỉnh đã hỗ trợ 920 đối tượng (trong đó có 92 F0, 777 F1 và hỗ trợ bổ sung 51 trẻ em cách ly y tế), kinh phí hỗ trợ gần 1,222 tỷ đồng.
Thực hiện chính sách hỗ trợ viên chức hoạt động nghệ thuật giữ chức danh nghề nghiệp hạng IV và hướng dẫn viên du lịch, Lào Cai đã hỗ trợ 66 người (41 viên chức hoạt động nghệ thuật, 25 hướng dẫn viên), số tiền hỗ trợ là 244,86 triệu đồng.
Về chính sách hỗ trợ hộ kinh doanh, đã có 119 hộ nhận được hỗ trợ, kinh phí 357 triệu đồng.
Chính sách hỗ trợ vay vốn trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất kinh doanh, Lào Cai đã có 03 đơn vị được vay vốn, với tổng số 25 lao động (01 đơn vị vay vốn trả lương ngừng việc cho 7 lao động; 02 đơn vị vay vốn trả lương phục hồi sản xuất kinh doanh cho 18 lao động), kinh phí cho vay gần 90 triệu đồng.
Về chính sách hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do), toàn tỉnh 1.467 lao động được hỗ trợ với kinh phí hơn 2,188 tỷ đồng.
Tiếp đến, thực hiện chính sách hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp theo Nghị quyết số 116/NQ-CP, tính đến ngày 03/11/2021, Lào Cai đã hỗ trợ cho 1.358 doanh nghiệp, tương ứng với 48.304 lao động đủ điều kiện hưởng, kinh phí hỗ trợ gần 77,147 tỷ đồng. Trong đó, nhóm hỗ trợ tiền mặt (bao gồm người lao động đang tham gia BHTN và người lao động có thời gian đóng BHTN được bảo lưu) là 23.504 đối tượng, số tiền hỗ trợ gần 60 tỷ đồng; nhóm giảm mức đóng 1% xuống còn 0% (tạm tính 12 tháng, từ tháng 10/2021 đến 9/2022), giảm cho 1.358 doanh nghiệp với 24.800 lao động, tổng kinh phí tạm tính là 17,047 tỷ đồng (đã thực hiện giảm mức đóng tính đến ngày 28/10/2021 là 1,450 tỷ đồng.
Có thể thấy, nhờ có sự tham gia vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành, các địa phương trên địa bàn toàn tỉnh, đến nay, Lào Cai không có tình trạng dồn hồ sơ, tồn đọng, tỷ lệ đối tượng được hưởng hỗ trợ đạt 95,53%.
Thời gian tới, cùng với việc tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động theo quy định, Lào Cai sẽ đẩy mạnh triển khai các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm; tư vấn chính sách về lao động, việc làm, học nghề, BHTN cho người lao động; chủ động kết nối với với các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp ngoài tỉnh có nhu cầu tuyển dụng lao động với số lượng lớn để tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động…
Xem