Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Hải Dương chi trả hỗ trợ hơn 428 tỷ đồng cho người lao động theo Nghị quyết số 116/NQ-CP

23/10/2021

Thực hiện chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 24/9/2021 và Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg, tính đến ngày 20/10, tỉnh Hải Dương đã chi trả hơn 428,501 tỷ đồng hỗ trợ cho 197.252 người lao động đang tham gia BHTN và có thời gian đóng BHTN được bảo lưu.

Bên cạnh đó, tỉnh còn có 5.595 đơn vị, tương ứng với 313.660 người lao động được giảm đóng BHTN từ 1% xuống 0%, tổng kinh phí giảm đóng trên 16,879 tỷ đồng.

Theo báo cáo từ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hải Dương, thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg, cập nhật đến ngày 21/10, tổng số người được phê duyệt hỗ trợ 319.957 người, tổng số tiền hỗ trợ gần 46,222 tỷ đồng. Trong đó, các chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người lao động là 6.054 người (bao gồm 47 người lao động đang mang thai và 1.018 trẻ em), tổng số tiền hỗ trợ hơn 9,028 tỷ đồng (không bao gồm chính sách hỗ trợ giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất; hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, phục hồi sản xuất).
Cụ thể, về chính sách hỗ trợ giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, trong tháng 10/2021, số người sử dụng lao động được hưởng là 6.231 đơn vị, số người lao động được hưởng là 313.5445 người, số tiền gần 8.141 tỷ đồng (tổng số tiền hỗ trợ tính từ đầu kỳ trên 33,781 tỷ đồng).
Thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất, Hải Dương đã có 03 doanh nghiệp được hỗ trợ, tương ứng với 620 người lao động, tổng số tiền gần 3,272 tỷ đồng.

IMG-2304hdnq.jpg

Hải Dương đã có 313.660 người lao động được giảm đóng BHTN trên 16,879 tỷ đồng (ảnh minh họa)

Về chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, phục hồi sản xuất, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hải Dương đã hỗ trợ 02 trường hợp là người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất cho 37 người lao động với tổng số tiền 140,308 triệu đồng.

Đối với chính sách hỗ trợ người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương, tỉnh đã phê duyệt danh sách 748 người lao động (trong đó có 33 người đang mang thai), số trẻ em dưới 6 tuổi được phê duyệt là 404 trẻ em, tổng số tiền được phê duyệt trên 3,045 tỷ đồng. Đến nay, đã được hỗ trợ là 511 người (trong đó có 16 người đang mang thai), số trẻ em dưới 6 tuổi được phê duyệt 220 trẻ em, tổng số tiền đã hỗ trợ thực tế hơn 1,898 tỷ đồng.
Về chính sách hỗ trợ người lao động ngừng việc, số người lao động được phê duyệt 507 người (trong đó có 14 người đang mang thai), số trẻ em dưới 6 tuổi được hỗ trợ là 202 trẻ em, tổng số tiền đã phê duyệt hỗ trợ là 723 triệu đồng. Số người lao động đã được hỗ trợ là 118 người (trong đó có 05 người đang mang thai), số trẻ em dưới 6 tuổi được hỗ trợ 50 trẻ em, tổng số tiền đã hỗ trợ thực tế là 173 triệu đồng.
Về chính sách hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, Hải Dương đã phê duyệt và chi trả hỗ trợ 02 người, số tiền 9.420.000 đồng.
Chính sách hỗ trợ tiền ăn đối với người phải điều trị do nhiễm Covid-19 hoặc cách ly y tế và hỗ trợ thêm đối với trẻ em, số đối tượng là F0, F1 thực hiện cách ly y tế được phê duyệt là 2.275 người, số tiền hỗ trợ gần 2,442 tỷ đồng; số trẻ em là F0, F1 được hỗ trợ thêm là 410 trẻ em, số tiền hỗ trợ là 410 triệu đồng. Số người đã nhận hỗ trợ là 947 người (trong đó số trẻ em là F0, F1 được hỗ trợ thêm 53 trẻ em), số tiền đã hỗ trợ là 872.350.000 đồng.
Chính sách hỗ trợ viên chức hoạt động nghệ thuật và người lao động là hướng dẫn viên du lịch, toàn tỉnh đã phê duyệt cho 33 người (là hướng dẫn viên du lịch), số tiền hỗ trợ là 122.430.000 đồng. Đến nay đã có 28 người nhận hỗ trợ, số tiền 103,88 triệu đồng.
Về chính sách hỗ trợ hộ kinh doanh, tỉnh đã phê duyệt hỗ trợ cho 45 hộ, số tiền 135 triệu đồng. Đến nay, đã có 28 hộ nhận hỗ trợ, số tiền 84 triệu đồng.
Chính sách hỗ trợ lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do), Hải Dương đã phê duyệt hỗ trợ 1.428 người, số tiền 2,142 tỷ đồng. Số người đã nhận hỗ trợ là 50 người, kinh phí 75 triệu đồng.
Về chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động, mặc dù đã được tuyên truyền rộng rãi, xong đến nay chưa có hồ sơ đề nghị.
Thời gian tới, để tiếp tục thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động theo Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg; Nghị quyết số 116/NQ-CP và Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg về thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn, tỉnh Hải Dương sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền bằng các hình thức đa dạng để người dân, doanh nghiệp nắm bắt, hiểu các chính sách hỗ trợ và đề nghị hỗ trợ kịp thời; khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để đề nghị hỗ trợ.
 
Xem