Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Hội thảo về Khung giám sát và đánh giá của Lộ trình thực hiện Tuyên bố ASEAN về Phát triển nguồn nhân lực về một thế giới công việc đang đổi thay

27/04/2021

Ngày 27/04/2021, tại Hà Nội, Hội thảo về Khung giám sát và đánh giá của Lộ trình thực hiện Tuyên bố ASEAN về Phát triển nguồn nhân lực về một thế giới công việc đang đổi thay đã được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với Ban Thư ký ASEAN, Chương trình hợp tác vùng ASEAN trong Giáo dục nghề nghiệp (RECOTVET) tổ chức theo hình thức trực tuyến.

 Hội nghị có sự tham gia trực tuyến của Ban Thư ký ASEAN, đầu mối phụ trách lao động, giáo dục và kinh tế của các nước thành viên ASEAN, đại diện các cơ quan chuyên ngành của ASEAN và đại diện một số tổ chức quốc tế liên quan. Hội nghị cũng có sự tham dự trực tiếp của các đại biểu tại Hà Nội, bao gồm có các đại diện của các Bộ, ngành tại Việt Nam, các đơn vị liên quan thuộc Bộ, các Trường đại học, học viện, Hội và Liên hiệp hội liên quan đến giáo dục dạy nghề, các cơ quan Liên hợp quốc và các tổ chức quốc tế tại Hà Nội.

image002.jpg
Đây là một trong những hoạt động nhằm thúc đẩy việc hiện thực hóa Tuyên bố ASEAN về Phát triển nguồn nhân lực cho thế giới công việc đang đổi thay và Lộ trình thực hiện Tuyên bố đã được các nhà Lãnh đạo ASEAN thông qua tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 36 và 37 trong năm 2020. Hội thảo nhằm mục tiêu thảo luận về việc xây dựng Khung giám sát và chỉ số thực hiện Lộ trình của Tuyên bố giai đoạn 5 năm và 10 năm và thúc đẩy các hoạt động để hiện thực hóa Tuyên bố và Lộ trình trong các hoạt động/chương trình quốc gia. 
Phát biểu Khai mạc Hội thảo, bà Hà Thị Minh Đức, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế đánh giá cao sự hợp tác của các đầu mối phụ trách lĩnh vực lao động, giáo dục, kinh tế và các tư vấn quốc gia của các nước thành viên ASEAN và hỗ trợ kỹ thuật mà Chương trình RECOTVET, Ban Thư ký ASEAN trong quá trình thực hiện Tuyên bố về Phát triển nguồn nhân lực và Lộ trình thực hiện Tuyên bố trong năm Chủ tịch ASEAN 2020. Bà hy vọng sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ và các hoạt động hợp tác của các đối tác phát triển, các nhà tài trợ cũng như các cơ quan chuyên ngành của ASEAN trong quá trình thực hiện Tuyên bố và phát triển nguồn nhân lực trong ASEAN và ở từng quốc gia thành viên trong thời gian tới.
image003.jpg
Tại Hội thảo, các đại biểu đã được các tư vấn khu vực giới thiệu về việc xây dựng Khung Giám sát và Đánh giá toàn diện, bao gồm các chỉ số về đánh giá các kết quả đầu ra và tác động của Lộ trình thực hiện Tuyên bố tại cấp khu vực ASEAN và những thách thức chính trong việc xây dựng và thực hiện khung Giám sát và Đánh giá tại cấp khu vực mà cần được dự đoán và giảm thiểu. Các đại biểu cũng đã thảo luận về các bước và nguồn lực cần thiết của quy trình đa bên trong việc xây dựng và và vận hành thành công Khung Giám sát và đánh giá việc thực hiện Lộ trình của Tuyên bố. Dự kiến, Khung Giám sát và đánh giá việc thực hiện Lộ trình của Tuyên bố sẽ được trình lên các nhà Lãnh đạo ASEAN ghi nhận tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 38 vào tháng 11 năm 2021.
Xem