Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Hai nhóm chính sách theo Nghị quyết 68 ở Thái Nguyên chưa có hồ sơ đề nghị hưởng

27/09/2021

Thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, đến nay, tỉnh Thái Nguyên có 2 nhóm chính sách chưa phát sinh hồ sơ đề nghị hưởng hỗ trợ.

Mặc dù, thời gian qua, các ngành, các cấp đã tích cực triển khai rộng rãi tới các doanh nghiệp và các đơn vị có liên quan trên địa bàn, nhưng đến nay, tỉnh Thái Nguyên có 2 nhóm chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng chưa phát sinh hồ sơ đề nghị hưởng. Đó là, chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động và chính sách hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp.

10 chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg đã và đang được các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã trên toàn tỉnh tích cực hướng dẫn, triển khai; tổ chức thực hiện tuyên truyền tới cơ sở, tới đối tượng thụ hưởng và đã đạt được kết qủa ghi nhận.
Cụ thể, theo số liệu báo cáo tính đến ngày 23/9 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Thái Nguyên, về chính sách giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp: tỉnh đã thực hiện giảm mức đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho 3.071 đơn vị, tương ứng với 165.855 người lao động; tổng số tiền được giảm lũy kế tính đến tháng 9/2021 là hơn 14,846 tỷ đồng, số tiền giảm đóng tổng 12 tháng là 57,86 tỷ đồng. Tỷ lệ thực thực hiện chính sách này đã đạt 100%.
IMG-2503.jpg
Ảnh minh hoạ
Về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất: Thái Nguyên đã hỗ trợ 01 doanh nghiệp tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất từ tháng 8 đến tháng 10/2021 với 51 người lao động, số tiền tạm dừng gần 150 triệu đồng.
Đối với chính sách hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã khẩn trương rà soát, thẩm định; đồng thời phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương. Kết quả đã hỗ trợ 636 người và hỗ trợ bổ sung 34 người lao động đang mang thai, 399 trẻ em dưới 06 tuổi, với tổng số tiền hơn 2,475 tỷ đồng.
Tỉnh cũng đã hỗ trợ 56 người lao động ngừng việc  và hỗ trợ bổ sung 29 trẻ em với số tiền hỗ trợ 85 triệu đồng.
Thực hiện chính sách hỗ trợ trẻ em và người đang điều trị COVID-19, cách ly y tế: UBND các huyện, thành phố, thị xã đã rà soát các đối tượng đủ điều kiện hỗ trợ, mức hỗ trợ, thời gian hỗ trợ và các hồ sơ có liên quan. Đến nay, đã thẩm định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ đối tượng F0, F1 đang cách ly, kết thúc điều trị, hoàn thành cách ly cho 551 người, gồm: 10 người F0, 541 người F1, trong đó 77 trẻ em, số tiền hỗ trợ gần 660 triệu đồng.
Về chính sách hỗ trợ viên chức hoạt động nghệ thuật và người lao động là hướng dẫn viên du lịch: Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Thái Nguyên đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai chính sách đến các đối tượng có liên quan. Sau khi rà soát hồ sơ đủ điều kiện, đến thời điểm hiện tại đã phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ cho 71 viên chức hoạt động nghệ thuật bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, kinh phí hơn 263 triệu đồng; hỗ trợ 51 hướng dẫn viên du lịch, số tiền gần 190 triệu đồng.
Đối với chính sách hỗ trợ hộ kinh doanh: UBND các huyện, thành phố, thị xã phổ biến chính sách tới các hộ kinh doanh trên địa bàn quản lý. Sau khi rà soát hồ sơ, điều kiện, đến nay đã phê duyệt danh sách và kinh phí hhỗ trợ 27 hộ kinh doanh, số tiền hỗ trợ là 81 triệu đồng.
Thực hiện chính sách hỗ trợ người sử dụng vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất kinh doanh: Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã thẩm định hồ sơ, phê duyệt cho 01 doanh nghiệp vay vốn trả lương phục hồi sản xuất kinh doanh cho 260 lao động để khôi phục sản xuất kinh doanh với số tiền trên 3 tỷ đồng (đã giải ngân tháng 8/2021 là hơn 1,019 tỷ đồng); 02 doanh nghiệp vay vốn trả lương ngừng việc cho 72 lao động để khôi phục sản xuất kinh doanh, với số tiền 282,24 triệu đồng.
Về chính sách hỗ trợ đối với lao động tự do và lao động đặc thù: Tỉnh Thái Nguyên đã phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ đối với 3.019 giáo viên mầm non, phổ thông và nhân viên làm nhiệm vụ nấu ăn thuộc diện thuê khoán công việc với các cơ sở giáo dục công lập năm học 2020 – 2021 với số tiền hơn 5,6 tỷ đồng.
Thời gian tới, để tiếp tục thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg, tỉnh Thái Nguyên sẽ đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền bằng các hình thức đa dạng để người dân, doanh nghiệp nắm bắt, hiểu các chính sách hỗ trợ và đề nghị hỗ trợ kịp thời; khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để đề nghị hỗ trợ.
Tổ chức hỗ trợ tuyên truyền, phổ biến chính sách đối với Hiệp hội các doanh nghiệp tỉnh, Hội doanh nghiệp nhỏ và vừa, các Hội doanh nghiệp cấp huyện và các đơn vị có liên quan. Hướng dẫn, giải đáp các vướng mắc, khó khăn trong quá trình giải quyết hồ sơ đối với các doanh nghiệp, đơn vị bị ảnh hưởng do đại dịch COVID-19 như: Trường mầm non tư thục, doanh nghiệp vận tải hành khách, doanh nghiệp kinh doanh khách sạn, du lịch…
Xem