Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Ninh Thuận kịp thời hỗ trợ người dân và người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

01/10/2021

Thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, Ninh Thuận đã quyết liệt chỉ đạo các địa phương trong tỉnh khẩn trương rà soát, lên danh sách đối tượng thụ hưởng và kịp thời chi trả tiền hỗ trợ cho các đối tượng người sử dụng lao động, người lao động và người dân theo quy định, đảm bảo việc chi tiền hỗ trợ đến đâu đúng đối tượng, chính xác, an toàn đến đó.

 Quyết liệt cụ thể hóa chính sách

Ngay sau khi Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021, UBND tỉnh Ninh Thuận, các sở, ngành, địa phương đã khẩn trương xây dựng văn bản hướng dẫn cụ thể về quy trình thực hiện, thủ tục hồ sơ đề nghị; đồng thời, đánh giá những vướng mắc đối với từng nhóm đối tượng nhằm thực hiện hỗ trợ kịp thời các nhóm đối tượng đảm bảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng.
Cụ thể, ngày 17/7/2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 3544/KH-UBND về triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Tiếp đó, ngày 21/7/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1397/QĐ-UBND ngày 21/7/2021 về việc ủy quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phê duyệt danh sách lao động đủ điều kiện nhận hỗ trợ do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19;
Ngay sau đó, ngày 22/7/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1407/QĐ-UBND về việc phê duyệt đối tượng lao động tự do được hỗ trợ do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19;
anh-Ninh-Thuan-fea8996db9514f0f1640-2021-09-09-18-58--1-.jpg
Cán bộ UBND thị trấn Khánh Hải (Ninh Hải) trao tiền hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19
Đặc biệt, sau quá trình hỗ trợ người lao động gặp khó khăn, ngày ngày 06/8/2021, UBND tỉnh tiếp tục ban hành Quyết định số 1542/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung đợt 2 đối tượng là người lao động không có giao kết hợp đồng lao động gặp khó khăn do thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg hoặc khu vực phong tỏa để phòng, chống dịch COVID-19; và ngày 01/9/2021 ban hành thêm Quyết định số 1685/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung đợt 3 đối tượng là người lao động không có giao kết hợp đồng lao động gặp khó khăn do thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg hoặc khu vực phong tỏa để phòng, chống dịch COVID-19.
Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh và UBMTTQVN tỉnh theo chức năng nhiệm vụ cũng đã quyết định thành lập các Tổ kiểm tra giám sát công tác triển khai thực hiện hỗ trợ người sử dụng lao động và người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Nghị quyết 68/NQ-CP và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg. Riêng Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cũng đã xây dựng Kế hoạch 1841/KH-SLĐTBXH ngày 03/8/2021 và trong hai ngày 04 và 05/8/2021 đã tổ chức kiểm tra, giám sát các huyện, thành phố về tình hình triển khai thực hiện, chi hỗ trợ cho người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.
UBND các huyện, thành phố đã chủ động ban hành quyết định thành lập Tổ thẩm định hồ sơ hỗ trợ do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. UBND các huyện, thành phố đã tổ chức thẩm định và quyết định phê duyệt danh sách lao động đủ điều kiện nhận hỗ trợ.
Những hỗ trợ ý nghĩa
Theo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Thuận, với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao, thời gian qua, các cấp, các ngành chức năng trong tỉnh đã nhanh chóng triển khai, hướng dẫn các đối tượng hoàn thành quy trình thủ tục, kịp thời thụ hưởng chính sách hỗ trợ, giảm bớt một phần khó khăn trong cuộc sống.
Về chính sách giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, tính đến ngày 20/9/2021, BHXH tỉnh Ninh Thuận đã căn cứ dữ liệu quản lý thu thực hiện giảm mức đóng bằng 0% vào Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Tổng số lao động tạm tính được giảm mức đóng là 16.975 người, với tổng số tiền tạm tính được giảm mức đóng 12 tháng (từ ngày 01/7/2021 đến ngày 30/6/2022) là 4.851,97 triệu đồng. Cơ quan BHXH đã thực hiện và gửi thông báo đến 1.161 đơn vị trên địa bàn toàn tỉnh (Số liệu đối tượng này có biến động hàng ngày là do: Một số hoặc toàn bộ người lao động trong đơn vị nghỉ việc, tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương, ngừng việc).
BHXH tỉnh cũng giải quyết tạm dừng đóng vào Quỹ Hưu trí và Tử tuất cho 02 đơn vị với 1.479 lao động, có tổng số tiền được giảm của 6 tháng (từ 08/2021 đến tháng 01/2022) là 1.317,67 triệu đồng. BHXH cũng đã xác nhận Danh sách người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương (Mẫu 05) cho cho 2.174 lao động nghỉ việc không hưởng lương của 184 đơn vị. Xác nhận Danh sách người lao động ngừng việc (Mẫu 06) cho 43 lao động của 06 đơn vị. Xác nhận Danh sách người lao động ngừng việc do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 (Mẫu số 13a) cho 141 lao động của 07 đơn vị.
Lũy kế đến 20/9/2021, UBND tỉnh đã ký quyết định phê duyệt cho 4.749 hồ sơ/13.734,57 triệu đồng các diện đối tượng, cụ thể như sau: Lao động tạm hoãn hợp đồng lao động và mang thai, nuôi con nhỏ: 2.084 hồ sơ; Lao động ngừng việc và mang thai, nuôi con nhỏ: 22 hồ sơ; Lao động không đủ điều kiện hưởng TCTN: 10 hồ sơ; Hỗ trợ tiền ăn cho F0, F1 và trẻ em: 159 hồ sơ; Lao động hoạt động nghệ thuật: 13 hồ sơ; Lao động là hướng dẫn viên du lịch: 02 hồ sơ; Hộ kinh doanh là 2.541 hồ sơ;
Cùng với đó, lũy kế đến 20/9/2021, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Ninh Thuận đã giải ngân đến 06 khách hàng với 134 lao động và số tiền cho vay là 459.620.000 đồng. Còn các huyện, thành phố trong tỉnh cũng đã thẩm định, phê duyệt hồ sơ lao động tự do và chi hỗ trợ cho 16.350 lao động/ 24.525 triệu đồng.
Có thể nói, trong quá trình triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động, các cấp, các ngành đã sâu sát tình hình thực tế, nắm rõ đời sống nhân dân, từ đó tham mưu, kiến nghị với tỉnh bổ sung kịp thời các nhóm đối tượng thực sự khó khăn, chính đáng cần sự hỗ trợ của Nhà nước thể hiện tình thần trách nhiệm, sự thấu hiểu, sẻ chia, quan tâm, tạo thêm niềm tin, phấn khởi cho nhân dân trong thời điểm đại dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp./.
Xem