Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Hội nghị điển hình tiên tiến Thanh tra Bộ giai đoạn 2010 – 2014

15/05/2015

Sáng ngày 15/5, tại Hà Nội, Thanh tra Bộ LĐ-TBXH tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến Thanh tra Bộ giai đoạn 2010 – 2014. Tham dự Hội nghị có Thứ trưởng Bộ LĐ-TBXH Huỳnh Văn Tí; Phó Vụ trưởng Vụ 3, Thanh tra Chính phủ Nguyễn Thái Hồng; Vụ trưởng, Chủ tịch Công đoàn Bộ Đào Ngọc Thịnh; Phó Chánh Văn phòng Bộ Lưu Hồng Sơn; đại diện các đơn vị có liên quan của Bộ cùng toàn thể cán bộ, công chức cơ quan Thanh tra Bộ.

Thực hiện Chỉ thị của Bộ trưởng về việc phát động phong trào thi đua yêu nước tiến tới kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống và Đại hội thi đua yêu nước lần thứ IV ngành Lao động – Thương binh và Xã hội, Thanh tra Bộ là đơn vị đầu tiên trong khối các cơ quan trực thuộc Bộ tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến nhằm đánh giá kết quả phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010-2014, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ phong trào thi đua và khen thưởng giai đoạn 2016-2020.
Báo cáo Tổng kết 5 năm phong trào thi đua, khen thưởng của Thanh tra Bộ, ông Lê Hữu Long, Phó Chánh Thanh tra, Chủ tịch Công đoàn nêu rõ, với chức năng là cơ quan giúp Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; thực hiện thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành; giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng thuộc lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội trong phạm vi cả nước,Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội  đã liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của đơn vị... Tổng số công chức và người lao động của Thanh tra Bộ là 52 người, trong đó có 01 thanh tra viên cao cấp, 10 thanh tra viên chính, 30 thanh tra viên, 9 chuyên viên và 02 lái xe. Về trình độ: 20 thạc sỹ, 32 Đại học và 02 lái xe trình độ trung cấp. Tổng số có 14 cán bộ nữ chiếm 26%... 
Trong 5 năm (2010-2014), Thanh tra Bộ đã tiếp 6.720 lượt công dân, xử lý 22.359 đơn thư (tăng gấp 3 lần so với giai đoạn 2005-2009) và giải quyết 60 vụ khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng, Chánh Thanh tra Bộ (giảm 50% so với giai đoạn 2005-2009). Thực hiện cơ chế một cửa trong xử lý đơn, thư đến Bộ, bộ phận một cửa tại Thanh tra Bộ đã tiếp nhận 34.848 đơn, thư; toàn bộ đơn, thư đều được xử lý kịp thời, chuyển đến các đơn vị thuộc Bộ giải quyết theo chức năng. Việc tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng kịp thời, đúng pháp luật và dứt điểm, không có vụ việc kéo dài. Riêng năm 2014, Thanh tra Bộ đã hoàn thành 100% kế hoạch được phê duyệt và vượt mức kế hoạch 18,5% cuộc thanh, kiểm tra đột xuất được Lãnh đạo Bộ giao. Cụ thể, tổng số cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đã triển khai là 354 cuộc (tăng so với năm 2013 là 5 cuộc); Chánh Thanh tra đã ban hành 2.873 kiến nghị và 13 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền là 562 triệu đồng; kiến nghị thu hồi ngân sách nhà nước 22,3 tỷ đồng (tăng 16,6 tỷ đồng so với năm 2013). Tổng số lượt công dân được tiếp là 2.133 lượt người (tăng 38,6% so với cùng kỳ năm 2013); bộ phận “một cửa” đã tiếp nhận 9.602 đơn, thư (tăng 31,62% so với cùng kỳ năm 2013), 100% đơn thư đã được chuyển cho các đơn vị chức năng thuộc Bộ xử lý không có tình trạng tồn đọng.
Trong 5 năm qua, đơn vị không có cán bộ, công chức, người lao động bị xử lý kỷ luật; 100% công chức, người lao động tích cực tham gia và hưởng ứng các phong trào thi đua do Đảng ủy, Công đoàn cấp trên và đơn vị phát động như: Cuộc vận động xây dựng người công chức, viên chức và người lao động "Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu", các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, Ủng hộ đồng bào bị thiên tai, đặc biệt là phong trào “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; nhiệt tình hưởng ứng và tham gia các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao do Đảng ủy, Công đoàn Bộ phát động như các cuộc thi: cuộc thi “Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức công vụ” (đạt giải nhất năm 2013); cuộc thi “Dân vận khéo” (đạt giải ba năm 2014); tham gia thi đấu bóng đá (giải nhất năm 2012, 2013); tổ chức giải cờ tướng Thanh tra Bộ mở rộng hàng năm (giải nhất năm 2013); tham gia các cuộc vận động, ủng hộ vì người nghèo, vì Trường Sa thân yêu, ủng hộ đồng bào bão lụt…
Từ sự phấn đấu nỗ lực của từng cán bộ, công chức trong các phong trào thi đua, từ năm 2010 đến nay, tập thể Thanh tra Bộ liên tục được các cấp khen thưởng: Thủ tướng tặng Bằng khen, Tổng Thanh tra và Bộ trưởng Bộ LĐ-TBXH tặng Cờ thi đua xuất sắc,...và 14 lượt tập thể Phòng được Bộ trưởng tặng Bằng khen. Đảng bộ cơ quan được tặng Cờ của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Giấy khen của Đảng ủy cơ quan Bộ...Công đoàn được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng khen, cờ thi đua; Công đoàn Viên chức Việt Nam tặng cờ thi đua...Về cá nhân, từ 2010 đến nay, 100% cán bộ, công chức Thanh tra Bộ đều được công nhân là lao động tiên tiến; 103 lượt cán bộ, công chức được công nhận là Chiến sỹ thi đua cơ sở; 22 lượt người được Bộ trưởng tặng Bằng khen; 03 người được Tổng Thanh tra tặng Bằng khen; 02 người được công nhận là Chiến sỹ thi đua cấp Bộ; 03 người được Thủ tướng tặng Bằng khen; 03 lượt người được Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng III...

Thứ trưởng Huỳnh Văn Tí phát biểu tại Hội nghị
Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Huỳnh Văn Tí đánh giá cao và biểu dương những thành tích đã đạt được của cán bộ, công chức của Thanh tra Bộ trong giai đoạn vừa qua, đồng thời cũng gợi mở những vấn đề cần lưu ý thực hiện công tác thi đua trong thời gian tới. “Thứ nhất, không ngừng đổi mới nội dung và phương thức tổ chức thi đua đạt hiệu quả cao. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua để cho sức lan tỏa sâu rộng trong các cơ quan, đơn vị, cá nhân. Phải đưa phong trào thi đua ngày càng thực chất hơn; Thứ hai, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Xây dựng đội ngũ  thanh tra có đủ năng lực và bản lĩnh để thực hiện tốt nhiệm vụ; Thứ ba, nội dung thi đua phải cụ thể về nội dung và cách thức triển khai. Xây dựng, phát hiện và xây dựng những điển hình tiên tiến trong cơ quan. Thường xuyên, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát.
Trước mắt, cần có giải pháp khắc phục những yếu kém, tồn tại. Phải xem thi đua là động lực để hoàn thành nhiệm vụ, xây dựng cơ quan vững mạnh về mọi mặt” – Thứ trưởng nhấn mạnh.
Sau khi tiếp thu và cảm ơn các ý kiến đóng góp của các đại biểu, thay mặt Đoàn Chủ tịch, Chánh Thanh tra Nguyễn Văn Tiến đã phát động phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, công chức giai đoạn 2016-2020 với các nhiệm vụ và giải pháp sau: Tăng cường công tác chỉ đạo, lãnh đạo đối với các tổ chức và cá nhân trong đơn vị trong việc xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động để đưa phong trào thi đua đi vào chiều sâu, chất lượng và trở thành một nội dung quan trọng trong mọi hoạt động của chi bộ, các đoàn thể và của từng cán bộ công chức, người lao động. Xác định công tác thi đua là nhiệm vụ quan trọng góp phần giúp đơn vị hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao;  Tiếp tục xây dựng kế hoạch phát hiện và nhân rộng điển hình tiên tiến;  Tổ chức kiểm tra, đánh giá nêu gương điển hình tiên tiến, tạo không khí phấn khởi phát huy những thành tích đã đạt được, phấn đấu xây dựng Đảng Bộ cơ sở Thanh tra Bộ là tổ chức cở sở đảng trong sạch, vững mạnh. Thanh tra Bộ là đơn vị thi đua tiêu biểu của cơ quan Bộ. 
Với những thành tích đạt được, Thanh tra Bộ đang được đề nghị khen thưởng với nhiều huân, huy chương và bằng khen của Nhà nước và các bộ, ngành. Tại Hội nghị, 01 tập thể và 03 cá nhân tiêu biểu vinh dự nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ LĐ–TBXH về thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2014.
Xem