Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Bình Định bắt đầu triển khai rà soát hộ nghèo, cận nghèo theo quy trình mới thuộc giai đoạn 2022 - 2025

15/09/2021

Từ ngày 01/9, tỉnh Bình Định bắt đầu triển khai rà soát hộ nghèo, cận nghèo theo quy trình mới thuộc giai đoạn 2022 - 2025, làm cơ sở xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững trong năm 2022 và giai đoạn 2022 - 2025. Ông Nguyễn Mỹ Quang, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội ( LĐTBXH ), cho rằng cần có sự phối hợp chặt chẽ của các bên liên quan và sự sáng tạo của từng khảo sát viên trong quá trình thực hiện công tác này.

 Theo ông Nguyễn Mỹ Quang, việc rà soát hộ nghèo, cận nghèo trong giai đoạn 2022 - 2025 có hai sự thay đổi đáng lưu ý.

“Thứ nhất là thay đổi chuẩn nghèo về thu nhập theo hướng tăng hơn so với giai đoạn trước. Cụ thể, chuẩn của giai đoạn trước là 900 nghìn đồng/người/tháng ở khu vực thành thị và 700 nghìn đồng/người/ tháng ở khu vực nông thôn thì giai đoạn này mức tương ứng là 2 triệu đồng và 1,5 triệu đồng.
Thứ hai là giai đoạn trước có 5 tiêu chí và 10 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản thì giai đoạn này tăng lên 6 tiêu chí và 12 chỉ số. Ngoài những tiêu chí cũ như việc làm, y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt và vệ sinh, thông tin thì còn thêm một số tiêu chuẩn mới như người phụ thuộc trong hộ gia đình, dinh dưỡng, BHYT, diện tích nhà ở bình quân đầu người; riêng chỉ số giáo dục thì được chia nhỏ gồm trình độ giáo dục của người lớn và tình trạng đi học của trẻ em.”
hotro1.jpg
Ảnh minh họa
Trên cơ sở các quy định, hướng dẫn của Trung ương và UBND tỉnh Bình Định, Sở LĐTBXH đã tổ chức hội nghị tập huấn hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022 - 2025 bằng hình thức trực tuyến cho 11 huyện, thị xã, thành phố và 159 xã, phường, thị trấn (trong đó, nhiều địa phương đã mời các trưởng thôn/khu phố) cùng tham gia Hội nghị.
Để đảm bảo việc triển khai rà soát hiệu quả và đúng đối tượng, Sở LĐTBXH tỉnh Bình Định đã chủ trì và kêu gọi sự tham gia cùng phối hợp của các Sở, Ngành các cấp có liên quan cùng người dân thống nhất quy trình làm việc như: Lập danh sách các hộ gia đình thuộc diện rà soát, tổ chức rà soát phân loại hộ gia đình, tổ chức họp dân để thống nhất kết quả rà soát, niêm yết và thông báo công khai, báo cáo xin ý kiến của UBND cấp huyện, công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo và báo cáo kết quả.
Ông Nguyễn Mỹ Quang cho biết, việc rà soát bắt đầu từ ngày 01/9 trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến phức tạp ở một số địa phương trong tỉnh. Tuy nhiên, việc rà soát thực hiện theo Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và phải đảm bảo đúng lộ trình, vì vậy, vẫn diễn ra theo kế hoạch đã đề ra.
Nhằm đảm bảo những quy định về phòng, chống dịch COVID-19, Sở LĐTBXH cũng yêu cầu các tổ công tác tại địa phương phải chủ động và linh hoạt trong triển khai thực hiện. Riêng với những địa phương nằm trong vùng an toàn thì cần đẩy nhanh tiến độ, huy động các thành viên ban chỉ đạo ở cấp xã, thôn/khu phố cùng tham gia rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo.
Bên cạnh đó, rà soát viên ở cơ sở cần sáng tạo trong việc thu thập thông tin của hộ gia đình được rà soát vừa đảm bảo thông tin chính xác, khách quan vừa đảm bảo các quy định an toàn phòng dịch.
 
Xem