Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Hà Nội: Gần 104.000 lao động tự do được nhận hỗ trợ

06/09/2021

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội, đến cuối ngày 4/9, các ban ngành, quận, huyện đã có quyết định hỗ trợ và đưa nguồn lực hỗ trợ đến với hơn 2,465 triệu lượt người dân, người lao động, hộ gia đình gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19.  

Tổng kinh phí hỗ trợ là gần 864 tỷ đồng (kinh phí từ ngân sách là gần 678 tỷ đồng, nguồn vận động xã hội hóa là 186 tỷ đồng). Trong 3 ngày nghỉ dịp lễ Quốc khánh 2/9, các quận huyện của Hà Nội vẫn tiến hành chi trả hỗ trợ cho hơn 56.000 lượt người, hộ gia đình.

Đến nay, theo thống kê, chính sách hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương đã có gần 13.000 lao động thụ hưởng, với số tiền gần 51 tỷ đồng. Chính sách hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm (lao động tự do) đã có gần 104.000 người nhận quyết định hỗ trợ số tiền hơn 155,3 tỷ đồng..
Các chính sách hỗ trợ đặc thù bằng tiền mặt của thành phố đã đến với gần 284.000 người, hộ kinh doanh với kinh phí phê duyệt là hơn 285 tỷ đồng, trong đó đã có hơn 282.500 người nhận hỗ trợ với số tiền gần 283 tỷ đồng.
Các chính sách hỗ trợ đặc thù khác (lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu,...) đã đến với gần 570.000 lượt người, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, cố gắng không để ai bị thiếu ăn, thiếu mặc.
Xem