Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Thanh Hóa: Hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19

31/08/2021

Ngày 30/8/2021, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 18/2021/QĐ-UBND về việc ban hành chính sách hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ.  

Theo đó, đối tượng hỗ trợ được quy định rõ: Người lao động (theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Luật Việc làm) không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do), làm việc và cư trú hợp pháp trên địa bàn tỉnh (không thuộc các trường hợp đang hưởng lương hưu, trợ cấp xã hội, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp ưu đãi hàng tháng), làm một trong các công việc sau:

Thu gom rác, phế liệu không có địa điểm cố định; Bốc vác, vận chuyển hàng hóa; Lái xe mô tô 2 bánh chở khách (xe ôm truyền thống và xe công nghệ), xe xích lô chở khách; Đánh giầy, thợ xây, phụ hồ. Giúp việc gia đình theo giờ, theo ngày không có địa điểm cố định; bán lẻ vé số lưu động; bán hàng rong, buôn bán nhỏ lẻ không có địa điểm cố định; tự làm hoặc làm việc tại các hộ kinh doanh trong các lĩnh vực (ăn uống, lưu trú, du lịch; cơ sở làm đẹp, chăm sóc sức khỏe; cơ sở dịch vụ, cung cấp dịch vụ không thiết yếu).
Quyết định của UBND tỉnh Thanh Hóa nêu rõ, ngoài các đối tượng nêu trên, trong quá trình triển khai thực hiện nếu phát sinh các đối tượng khác cần hỗ trợ thì UBND cấp huyện chủ động sử dụng ngân sách của địa phương để hỗ trợ cho đối tượng. Trường hợp vượt quá khả năng thì báo cáo UBND tỉnh này xem xét, quyết định.
Người lao động thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này được xem xét hỗ trợ phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau: Bị mất việc làm, không có thu nhập, gặp khó khăn do ở trong các khu vực bị phong toả, cách ly hoặc phải dừng, tạm dừng hoạt động trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (UBND tỉnh, UBND cấp huyện) để phòng, chống dịch Covid-19 trong khoảng thời gian từ ngày 1/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021.
Mỗi người được hỗ trợ 1 lần với mức 50 ngàn đồng/người/ngày căn cứ theo thời gian thực tế tạm dừng hoạt động bị mất việc làm nhưng không quá 1,5 triệu đồng/người/lần hỗ trợ.
Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giao Sở LĐTBXH là cơ quan thường trực, chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ đảm bảo theo quy định.
Xem