Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Triển khai linh hoạt Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg

07/08/2021

Để tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động (NSDLĐ) tiếp cận và sớm được thụ hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg, ngày 05/8/2021, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành Văn bản số 2558/LĐTBXH-VP về việc phối hợp triển khai Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ.

Theo đó, trên cơ sở tiếp nhận thông tin phản ánh của các địa phương đối với vướng mắc trong việc NLĐ và NSDLĐ không thể trực tiếp thỏa thuận bằng văn bản do điều kiện dãn cách, phong tỏa, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ-TBXH ) đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quan tâm, chỉ đạo các cấp, các ngành tại địa phương thống nhất tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ đối với NLĐ và NSDLĐ, trong đó, về thành phần hồ sơ đề nghị hỗ trợ đối với NLĐ tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương theo quy định tại khoản 1 Điều 15 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg thực hiện như sau: 1) Trường hợp NSDLĐ và NLĐ có văn bản thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương thì sử dụng văn bản thỏa thuận đó; 2) Trường hợp do dịch bệnh hoặc nguyên nhân bất khả kháng không thể thỏa thuận bằng văn bản, NSDLĐ và NLĐ có thể thỏa thuận bằng hình thức khác (qua điện thoại, tin nhắn, thư điện tử,…). Khi có sự thống nhất thỏa thuận về việc tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương giữa hai bên thì NSDLĐ ghi rõ cách thức thỏa thuận vào cột “Ghi chú” tại Mẫu số 05 ban hành kèm theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg và chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung thỏa thuận.

aa.jpgẢnh minh họa

Bộ LĐ-TBXH đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các cấp, ngành tuyên truyền, phổ biến chính sách để NSDLĐ biết, sớm lập danh sách đề nghị hỗ trợ cho NLĐ; nhanh chóng triển khai chi trả qua tài khoản ngân hàng hoặc trực tiếp tới NLĐ; chỉ đạo các cơ quan chức năng rút ngắn thời gian thẩm định, phê duyệt, tạo điều kiện tốt nhất cho NLĐ, NSDLĐ sớm tiếp cận và được thụ hưởng chính sách.

Xem