Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Trà Vinh nỗ lực triển khai Nghị quyết số 68/NĐ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg

19/07/2021

Ngày 19/7/2021, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ-TBXH) tỉnh Trà Vinh báo cáo nhanh tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP (gọi tắt là NQ68) và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg (gọi tắt là QĐ23) về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo, ngày 09/7/2021, Sở LĐ-TBXH Trà Vinh đã ban hành công văn số 1350/SLĐTBXH-LĐVLGDNN về việc triển khai NQ68 và QĐ23 về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch covid-19 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Ngày 12/7/2021, UBND tỉnh Trà Vinh đã ban hành công văn số 2714/UBND-KGVX về việc hỗ trợ người bán vé xổ số (người bán lẻ) trên địa bàn tỉnh do tạm ngừng hoạt động kinh doanh xổ số, với số tiền 900.000đ/người. Qua kết quả rà soát có 7.832 người bán vé số lẻ sẽ được hỗ trợ, tổng số kinh phí hỗ trợ là 7.480.800.000 đồng, nguồn do Công ty XSKT tỉnh chi trả.

nguoi-ban-ve-so-le-nhan-tien-ho-tro.jpg
Ảnh minh họa
Sở LĐ-TBXH tỉnh tiếp tục rà soát, tổng hợp số lượng người bán vé số lẻ lưu động trên địa bàn tỉnh theo công văn số 1363/SLĐTBXH-LĐVLGDNN ban hành ngày 12/7/2021.
Sau khi UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 59/KH-UBND về thực hiện NQ68 và QĐ23, ngày 16/7/2021, Sở LĐ-TBXH tỉnh đã tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai kế hoạch số 59/KH-UBND với thành phần tham dự bao gồm: Lãnh đạo UBND tỉnh, Ban Văn hóa Xã hội của HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQVN tỉnh,… cùng các sở, ban, ngành liên quan.
Trong thời gian tới, Sở LĐ-TBXH tỉnh Trà Vinh yêu cầu các đơn vị và UBND cấp xã đã tổ chức rà roát lập danh từng nhóm đối tượng, trong đó ưu tiên quan tâm rà soát nhóm lao động tự do, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để triển khai thực hiện. Thời gian triển khai: Từ ngày 20/7/2021 đến ngày 30/7/2021. Đồng thời kiến nghị từ tỉnh đến cơ sở tổ chức thành lập đoàn, tổ công công tác tiến hành kiểm tra, giám sát bắt đầu từ ngày 15/7 đến khi các đối tượng đã thụ hưởng xong các chính sách. Tăng cường công tác hậu kiểm, giải quyết khi có vấn đề phát sinh khiếu nại, tố cáo.
Xem