Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ phù hợp với diễn biến dịch bệnh Covid-19

10/07/2021

Ngày 9/7/2021, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan đã kí Công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2021). 

Theo đó, hàng năm, kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7), được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan trung ương và địa phương tổ chức nhiều hoạt động trọng tâm có ý nghĩa sâu sắc, nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương binh và người có công với cách mạng. Các hoạt động và sự kiện tiêu biểu đã góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.
IMG-1423.jpg
Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tặng quà người có công huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa (ảnh năm 2020)
Năm 2021, nhân dịp kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2021), Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm, thực hiện một số nội dung trọng tâm:
Tiếp tục thực hiện có hiệu quả mục tiêu, yêu cầu và các giải pháp về công tác người có công với cách mạng theo Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 19/7/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng; trong đó đặc biệt quan tâm, ưu tiên bố trí nguồn lực, huy động sự tham gia của toàn xã hội để thực hiện tốt hơn nữa công tác chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng tại địa phương.
Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng, tập trung phổ biến các chính sách mới quy định tại Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi) đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua tại Phiên họp thứ 51, ngày 09 tháng 12 năm 2020.
Giải quyết dứt điểm các hồ sơ còn tồn đọng theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; thực hiện chi trả đầy đủ, kịp thời chế độ ưu đãi theo quy định và quà tặng của Chủ tịch nước đối với người có công với cách mạng, thân nhân người có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ; hoàn thành theo kế hoạch việc xây dựng, sửa chữa, nâng cấp các công trình ghi công liệt sĩ và các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng.
Bên cạnh đó, tổ chức các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, “Xã, phường làm tốt công tác thương binh, liệt sĩ, người có công” với các hình thức phong phú, thiết thực và hiệu quả. Qua đó, nhằm huy động mọi nguồn lực trong xã hội, cộng đồng để cùng với nguồn lực của Nhà nước chăm sóc ngày càng tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của người và gia đình người có công với cách mạng với mục tiêu 100% gia đình có công với cách mạng có mức sống bằng hoặc cao hơn mức trung bình của cộng đồng dân cư nơi người có công cư trú.

UBND các tỉnh, thành phố tổ chức các hoạt động thăm, tặng quà các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng; tổ chức Lễ dâng hương, dâng hoa, thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại các công trình ghi công liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ trên toàn quốc vào 20 giờ 00 ngày 26/7/2021 phù hợp với diễn biến, tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các địa phương và theo chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh Covid-19./. 

Xem