Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Kết quả thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn TP. Hà Nội

01/07/2021

Thời gian qua, được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Thành ủy, UBND thành phố, Ban Chỉ đạo 515 thành phố Hà Nội đã quán triệt, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện, tạo sự đồng thuận của các ban, sở ngành, các tổ chức chính trị xã hội và Ban Chỉ đạo 24 các quận, huyện, thị xã, cấp ủy đảng, chính quyền các cấp và các tầng lớp nhân dân Thủ đô, hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch của đề án, thể hiện sự tri ân sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền, LLVT và nhân dân Thủ đô đối với các anh hùng, liệt sĩ. 

Kết quả công tác thu thập, kết nối, xử lý thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ: Trong giai đoạn 2013-2020, Ban Chỉ đạo 515 thành phố tiếp nhận, thu thập, kết nối, xử lý thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ cung cấp, chỉ đạo các quận, huyện, thị xã tiếp nhận, kết nối, kiểm tra, xác minh, xử lý thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ của các đơn vị trong toàn quân và các địa phương chuyển đến tổng hợp, báo cáo các cấp theo quy định. Giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị và trích lục thông tin về 3.835 liệt sĩ cho thân nhân gia đình liệt sĩ phục vụ công tác TKQT; chỉ đạo hướng dẫn tổ chức lễ an táng cho 749 liệt sĩ về các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn Hà Nội bảo đảm trang trọng, tận tình, chu đáo.

Kết quả rà soát, xác minh, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ, xây dựng cơ sở dữ liệu về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ; kiểm đếm mộ trong nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn. Hướng dẫn, chỉ đạo các quận, huyện, thị xã tổ chức kiểm đếm, thống kê 53.830 mộ liệt sĩ trong 341 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn Hà Nội. Tiến hành xác minh, đối chiếu thông tin với số liệt sĩ, an táng ban đầu trên địa bàn Hà Nội để phục vụ nhiệm vụ kết luận địa bàn, lập bản đồ TKQT HCLS trên địa bàn Thủ đô bảo đảm chặt chẽ.
77_2.jpg
Phó Chủ tịch TP.Hà Nội Chử Xuân Dũng tại Hội nghị tổng kết thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ giai đoạn 2013-2020
Hướng dẫn việc lấy mẫu sinh phẩm, triển khai chương trình TKQT và giám định ADN xác định danh tính liệt sĩ còn thiếu thông tin theo chỉ đạo của Cục Người có công, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội bảo đảm chặt chẽ, chu đáo.
Thành phố cũng cung cấp 1.179 thông tin liệt sĩ do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội quản lý hồ sơ và hơn 4.500 thông tin liệt sĩ cho các đơn vị quân đội phục vụ nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Đồng thời, hoàn thiện thủ tục đề nghị cho 300 trường hợp liệt sĩ Hà Nội an táng tại nghĩa trang các tỉnh, thành phố trong cả nước, 12 trường hợp liệt sĩ có phần mộ an táng tại nghĩa trang Hà Nội đi giám định gen. Kết quả, cùng huyết thống 31 trường hợp, không cùng huyết thống 38 trường hợp; chưa có kết quả là hơn 200 trường hợp; thực hiện đính chính thông tin trên bia mộ liệt sĩ là 875 trường hợp…
Một trong những địa phương điển hình trong việc thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ và Đề án xác định hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin phải kể đến huyện Gia Lâm. Ngày từ khi triển khai thực hiện, Ban chỉ đạo 1237 Huyện đã quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các Chỉ thị, Hướng dẫn của cơ quan cấp trên. Cơ quan thường trực đã bám sát cơ quan cấp trên, đồng thời phối hợp chắt chẽ với các phòng, ban, ngành, đoàn thể chính trị-xã hội huyện kịp thời tham mưu với BCĐ 1237 Huyện ban hành các văn bản lãnh đạo chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, xác định chủ trương, giải pháp trong triển khai thực hiện tạo sự thống nhất, đồng thuận cao, đảm bảo thực hiện khẩn trương, chặt chẽ, đúng quy trình, đáp ứng yêu cầu đề ra. Cụ thể, trên địa bàn huyện, danh sách liệt sỹ, chôn cất ban đầu là 342 liệt sỹ, trong đó 312 liệt sỹ của địa phương (trong đó 53 mộ vô danh), 30 liệt sỹ của đơn vị khác; tổng số mộ (hài cốt) liệt sỹ đã tìm kiếm quy tập được vào nghĩa trang liệt sỹ là 342, trong đó, đưa vào nghĩa trang liệt sỹ địa phương là 314 hài cốt, đưa về gia đình quản lý, chăm sóc là 28 mộ có hài cốt…Huyện không còn khu vực địa bàn có thông tin mộ liệt sỹ, đã tìm kiếm quy tập những chưa hết, cần phải tìm kiếm quy tập tiếp; không còn khu vực có thông tin mộ liệt sỹ nhưng không tổ chức tìm kiếm quy tập, không có khu vực địa bàn có thông tin mộ liệt sỹ nhưng chồng lấn địa giới hành chính với địa phương khác.
Tại hội nghị trực tuyến Tổng kết thực hiện Đề án Tìm kiếm, quy tập (TKQT) hài cốt liệt sĩ HCLS và đề án xác định HCLS còn thiếu thông tin, giai đoạn 2013-2020 Thành phố Hà Nội, các đại biểu đã tiếp tục phân tích, làm rõ những kết quả đạt được cũng như chỉ rõ một số hạn chế và giải pháp trong thời gian tới để đẩy nhanh tiến độ TKQT và xác định HCLS còn thiếu thông tin.
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng cho biết, trong thời gian tới, thành phố sẽ tập trung thực hiện một số giải pháp sau: Ban Chỉ đạo 515 thành phố Hà Nội và cấp ủy, chính quyền các địa phương tiếp tục quán triệt tốt Chỉ thị 24 của Bộ Chính trị; các chương trình, kế hoạch, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo và Văn phòng Ban Chỉ đạo 515 quốc gia về thực hiện hai đề án trên, giai đoạn 2021-2030 và những năm tiếp theo. Chú trọng đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền; khẩn trương, tích cực, quyết liệt hơn trong công tác TKQT và xác định HCLS còn thiếu thông tin. Nghiên cứu tham mưu với Thành ủy và Chủ tịch UBND thành phố lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, kết nối, khai thác, xử lý các nguồn thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ phục vụ nhiệm vụ TKQT...
Các cấp thành phố đến quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo, khắc phục tồn tại hạn chế khó khăn, đưa ra các giải pháp để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ tìm kiếm quy tập và xác định hài cốt liệt sĩ.
Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền; động viên, phát huy vai trò của Hội Cựu chiến binh, cựu quân nhân trong cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ. Ban Chỉ đạo 515 thành phố giao Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức khai thác sử dụng hiệu quả phần việc giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị và trích lục thông tin liệt sĩ, đối chứng sửa đổi thông tin về liệt sĩ phục vụ công tác tìm kiếm, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ và quy tập mộ liệt sĩ…
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn quy trình xác định danh tính liệt sĩ còn thiếu thông tin; chỉ đạo hoàn thiện bia mộ liệt sĩ theo kết quả xác minh; hướng dẫn thân nhân liệt sĩ hoàn thiện hồ sơ lấy mẫu sinh phẩm giám định ADN để xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin…
 
Xem