Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Yên Bái đặt chỉ tiêu vận động Quỹ Đền ơn đáp nghĩa năm 2021 đạt 2,7 tỷ đồng

08/07/2021

UBND tỉnh Yên Bái vừa ban hành Kế hoạch vận động, quản lý và sử dụng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa năm 2021 nhằm huy động nguồn lực xã hội, sự đóng góp của các cơ quan trong hệ thống chính trị, tổ chức xã hội, doanh nghiệp, tập thể, hộ gia đình và cá nhân trong công tác đền ơn đáp nghĩa, bổ sung thêm nguồn lực cùng với ngân sách, từng bước cải thiện đời sống cho gia đình người có công với cách mạng. Dự kiến chỉ tiêu vận động năm 2021 ủng hộ bằng tiền mặt là 2,7 tỷ đồng 

yen-bai1.jpg
Lãnh đạo Sở LĐ-TBXH Yên Bái tiếp nhận ủng hộ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa
Công tác vận động xây dựng Quỹ được triển khai thực hiện ở cả 3 cấp từ tỉnh đến cơ sở; có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các cấp, các ngành. Nguồn quỹ vận động được ở các cấp phải công khai, minh bạch, quản lý và sử dụng đúng mục đích, đúng quy định và có hiệu quả.
Đối tượng vận động đóng góp cho Quỹ Đền ơn đáp nghĩa là công dân Việt Nam đang làm việc tại các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp của nhà nước; tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội khác; cơ quan, đơn vị thuộc quân đội nhân dân; doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế của Việt Nam; cơ quan, tổ chức nước ngoài hoặc tổ chức quốc tế tại Việt Nam; cơ sở văn hóa, y tế, giáo dục, đào tạo, khoa học, thể dục thể thao và các ngành sự nghiệp khác…
Thời gian vận động ủng hộ được thực hiện từ ngày 1/7/2021. Phấn đấu hoàn thành kế hoạch vào cuối quý III, đầu quý IV năm 2021.
Theo đó, dự kiến chỉ tiêu vận động năm 2021 ủng hộ bằng tiền mặt là 2,7 tỷ đồng và khuyến khích các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm... ủng hộ, giúp đỡ trực tiếp bằng vật chất cho các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh. 
Quá trình vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa được tiến hành công khai, dân chủ, thực hiện theo Quy chế quản lý và sử dụng theo Quyết định số 1482 của UBND tỉnh Yên Bái. 
Công tác vận động xây dựng Quỹ được triển khai thực hiện ở 3 cấp từ tỉnh đến cơ sở, có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các cấp, các ngành. 
Những năm qua, cùng sự quan tâm kịp thời của Đảng và Nhà nước, các cấp, các ngành và nhân dân, tỉnh Yên Bái luôn chú trọng phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc bằng cách quan tâm, chăm lo đời sống của các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, liệt sỹ, người có công với cách mạng.
Tỉnh Yên Bái hiện đang quản lý và thực hiện chính sách cho trên 111 nghìn đối tượng ng­ười có công và người hoạt động kháng chiến trong đó có 6.263 đối tượng đang hưởng trợ ưu đãi hàng tháng với số tiền chi trả trên 11 tỷ đồng.
Công tác quản lý và thực hiện chính sách ưu đãi của Đảng và nhà n­ước đối với ngư­ời có công với cách mạng đã đ­ược các địa phư­ơng trong tỉnh thực hiện đảm bảo đúng chế độ theo chính sách quy định. Phong trào toàn dân chăm sóc thư­ơng binh, gia đình liệt sỹ và gia đình có công với cách mạng đã được các cấp các ngành, đoàn thể trong tỉnh thực hiện bằng nhiều hoạt động thiết thực.
Với nhiều việc làm tích cực, cấp uỷ, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể  các cấp trong toàn tỉnh đã và đang nỗ lực phấn đấu làm tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa” thực hiện truyền thống, đạo lý hiếu nghĩa của dân tộc và thể hiện sự tôn vinh, tri ân đối với những người đã cống hiến, hy sinh mồ hôi, xương máu vì nền độc lập tự do của tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân./.
 

 

Xem