Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Thứ trưởng Lê Văn Thanh: Giải ngân vốn kịp thời cho người dân theo Nghị quyết 68/NQ-CP

09/07/2021

Ngày 8/7/2021, Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc với các đại biểu chi nhánh các tỉnh, thành phố về chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc và trả lương phục hồi sản xuất theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Tại điểm cầu Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Lê Văn Thanh, Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Dương Quyết Thắng và Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội, phụ trách khối tín dụng Huỳnh Văn Thuận đồng chủ trì hội nghị. Tham dự còn có đại diện Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Văn phòng Chính phủ; các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác tại Trung ương cùng đại diện lãnh đạo UBND các tỉnh, thành; các Sở, ban ngành liên quan, tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác tại địa phương và chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội các tỉnh, thành phố.

Để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho người dân bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19, ngày 01/7/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 68/NQ-CP về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; trong đó có nội dung giao Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện cho vay đối với cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc và trả lương phục hồi sản xuất đối với người lao động.
Phát biểu tại hội nghị trực tuyến, Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Lê Văn Thanh đánh giá cao Ngân hàng Chính sách xã hội đã nhanh chóng, tích cực triển khai chính sách ngay sau khi Chính phủ, Thủ tướng ban hành Nghị quyết, Quyết định để góp phần sớm đưa các chính sách hỗ trợ vào cuộc sống.
IMG-3521.jpg
Thứ trưởng Bộ LĐ-TBXH Lê Văn Thanh phát biểu tại Hội nghị
“Để thực hiện hiệu quả chính sách hỗ trợ, cần có sự vào cuộc quyết liệt ngay từ bước đầu của toàn hệ thống chính trị từ khâu xác định đúng đối tượng cho vay đến khâu triển khai giải ngân vốn kịp thời và giám sát chặt chẽ để tránh tiêu cực, đảm bảo công khai, minh bạch trong quá trình thực hiện” – Thứ trưởng Lê Văn Thanh, nhấn mạnh.
Thứ trưởng Lê Văn Thanh đề nghị Ngân hàng Chính sách xã hội làm tốt công tác tuyên truyền từ Trung ương đến địa phương để cấp ủy, chính quyền các cấp, doanh nghiệp hiểu rõ nội dung của Nghị quyết, Quyết định; huy động sự vào cuộc đồng nhất từ Trung ương đến địa phương. Đồng thời, đề nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện tốt việc tuyên truyền chính sách, phát huy vai trò giám sát việc thực hiện chính sách minh bạch, hiệu quả…  
Với tinh thần triển khai chính sách cho vay nhanh chóng, kịp thời, thuận tiện “phục vụ tại nhà, giải ngân tại xã” và hiệu quả, Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam Dương Quyết Thắng yêu cầu chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, thành phố xác định việc triển khai chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc và trả lương phục hồi sản xuất đối với người lao động là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu trong thời gian tới. Tập trung công khai chính sách đến các Điểm giao dịch xã, “mỗi cán bộ là một tuyên truyền viên” để tuyên truyền chính sách đến toàn thể doanh nghiệp, người dân trên địa bàn.

 

IMG-3657.jpg

 Đại biểu tham dự hội nghị tại các điểm cầu

Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp tiếp tục quan tâm chỉ đạo hoạt động tín dụng chính sách xã hội nói chung, cũng như hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc và trả lương phục hồi sản xuất đối với người lao động theo Quyết định 23/2021/QĐ-TTg. Qua đó, góp phần đảm bảo chính sách nhanh chóng đi vào cuộc sống, đồng thời khắc phục hậu quả đại dịch Covid-19, phục hồi phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương…

Xem