Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Danh sách hồ sơ đề nghị xác nhận người có công diện tồn đọng

17/06/2021

Tiếp tục thực hiện giải quyết hồ sơ tồn đọng đề nghị xác nhận người có công với cách mạng theo quy trình ban hành tại Quyết định số 408/QĐ-LĐTBXH ngày 20/3/2017 của Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH, ngày 14/6, Cục Người có công đã có công văn số 801 /NCC-CS1 về đăng thông tin hồ sơ đề nghị xác nhận liệt sĩ của 2 trường hợp sau: 

 1. Ông Mai Bá Can; sinh năm: 1912; nguyên quán: Thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. Chức vụ: Dân quân du kích đội vận tải xã Phú Thạnh. Chết ngày: 19/02/1947. Trường hợp chết: Đi vận tải thương binh từ tiền phương đến hậu cứ Dương Hòa, trên đường bị sốt rét ác tính nặng, đơn vị chữa không khỏi, đồng chí đã hy sinh.

2. Ông Phan Văn Túc (Phan Túc); sinh năm: 1923; nguyên quán: Xã Hương Chữ, huyện Hương Trà, tỉnh Bình Trị Thiên. Chức vụ: Phó Chủ tịch mặt trận xã Hương Thái. Chết ngày: 10/11/1950. Trường hợp chết: Công tác tại xã Hương Chữ, họp huyện mở chiến khu bị Pháp phục kích bắn chết ngày 10/11/1950 tại núi Hòn Lầu.
Đề nghị nhân dân và cán bộ, chiến sĩ trong cả nước theo dõi, đồng thời phản ánh thông tin để Bộ LĐ-TB&XH hoàn thiện hồ sơ xác nhận người có công với cách mạng. Thông tin phản ánh xin gửi về Cục Người có công, 67A  Trương Định, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Số điện thoại: 024. 37342414. Email: info@nguoicocong.gov.vn.
DANH SÁCH ĐĂNG THÔNG TIN TRÊN BÁO HỒ SƠ XÁC NHẬN LIỆT SĨ
(Kèm theo Công văn số 801/NCC-CS1 ngày 14 tháng 6 năm 2021 của Cục Người có công)
TT
Họ tên
Năm sinh
Nguyên quán
Cấp bậc, chức vụ,
 đơn vị
Ngày chết
Trường hợp chết
1.
Mai Bá Can
1912
Thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế
Dân quân du kích đội vận tải xã Phú Thạnh
19/02/1947
Đi vận tải thương binh từ tiền phương đến hậu cứ Dương Hòa, trên đường bị sốt rét ác tính nặng, đơn vị chữa không khỏi, đồng chí đã hy sinh.
2.
Phan Văn Túc
(Phan Túc)
1923
Xã Hương Chữ, huyện Hương Trà, tỉnh Bình Trị Thiên
Phó Chủ tịch mặt trận xã Hương Thái
10/11/1950
Công tác tại xã Hương Chữ, họp huyện mở chiến khu bị Pháp phục kích bắn chết ngày 10/11/1950 tại núi Hòn Lầu.
 
Xem