Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Thanh Hóa: Hơn 11,5 tỷ đồng trợ cấp mai táng phí đối với thân nhân các dân công hỏa tuyến

12/05/2021

Hơn 11,5 tỷ đồng sẽ được tỉnh Thanh Hóa chi trả hỗ trợ thực hiện chế độ trợ cấp mai táng phí đối với thân nhân các dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế. 

Ngày 12/5, ông Đầu Thanh Tùng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ký Quyết định số 1539/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ thực hiện chế độ trợ cấp mai táng phí đối với thân nhân các dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế theo quy định tại Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ cho 784 người với số kinh phí hơn 11,5 tỷ đồng.

Thanh Hóa: Hơn 11,5 tỷ đồng trợ cấp mai táng phí đối với thân nhân các dân công hỏa tuyến
 - Ảnh 1.
Thương, bệnh binh tại Trung tâm điều dưỡng người có công Thanh Hóa.
Toàn bộ nguồn kinh phí thực hiện từ nguồn chi đảm bảo xã hội được phân bổ cho các huyện, thị xã, thành phố tại Quyết định số 5399/QĐ-UBND ngày 19/12/2020 của UBND tỉnh về giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương năm 2021 của tỉnh Thanh Hóa. 

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn, kiểm tra giám sát Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện việc chi trả chế độ trợ cấp mai táng phí cho người tổ chức mai táng kịp thời, đúng đối tượng và định mức theo quy định tại Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ và các quy định của Nhà nước.
Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm trước pháp luật về quản lý và chi trả chế độ trợ cấp mai táng phí cho thân nhân của các dân công hỏa tuyến, thực hiện thanh quyết toán theo quy định.
Xem