Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Ninh Bình: Công bố kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026

31/05/2021

 Chiều 31/5, Tiểu ban Thông tin, Tuyên truyền bầu cử tỉnh tổ chức hội nghị thông tin về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình đã thông tin về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.
Theo đó, cuộc bầu cử diễn ra trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã thành công tốt đẹp. Toàn tỉnh có 715.056 cử tri tham gia bỏ phiếu (đạt tỷ lệ 99,57%). Đây là kỳ bầu cử có tỷ lệ cử tri đi bầu cử cao nhất từ trước đến nay. Cử tri trong tỉnh đã bầu đủ 50 đại biểu HĐND tỉnh (đại biểu có tỷ lệ phiếu bầu cao nhất là 98,43%; thấp nhất là 79,11%). Cử tri trong tỉnh cũng đã bầu đủ 260 đại biểu HĐND cấp huyện và bầu 3.391 đại biểu HĐND cấp xã (thiếu 32 đại biểu HĐND cấp xã so với tổng số lượng đại biểu được bầu). Toàn tỉnh không có đơn vị bầu cử nào phải bầu cử lại, bầu cử thêm.

Ninh Bình: Công bố kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 - Ảnh 1.

Công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử đã được các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị trong tỉnh triển khai bài bản, toàn diện, đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực từ tuyên truyền trên báo chí, trực quan, tuyên truyền miệng; tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh, cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử… Nội dung tuyên truyền hiệu quả, đậm nét, chú trọng tuyên truyền ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào có đạo, vùng dân tộc thiểu số, những nơi còn nhiều khó khăn của tỉnh. Hình thức tuyên truyền đa dạng phong phú, phù hợp với thực tiễn, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh COVID- 19, qua đó tạo chuyển biến mạnh mẽ về tư tưởng, nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần vào thành công chung của cuộc bầu cử. Đặc biệt là có sự đóng góp của các cơ quan truyền thông của trung ương và địa phương trong công tác này.
Phát biểu tại hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ninh Bình Bùi Mai Hoa khẳng định: "Công tác tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã được tỉnh Ninh Bình triển khai thực hiện nghiêm túc theo đúng các bước, quy trình, lịch trình với tinh thần dân chủ, công khai, đúng quy định của pháp luật và đã thành công tốt đẹp. Đóng góp vào thành công đó có vai trò quan trọng của công tác thông tin tuyên truyền
Tiểu ban Thông tin, Tuyên truyền bầu cử tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát gắn chặt giữa công tác tuyên truyền về bầu cử với công tác phòng, chống dịch bệnh COVID - 19 với phát triển kinh tế - xã hội, an sinh xã hội. Các cơ quan báo chí, đặc biệt là các cơ quan báo chí của tỉnh, cơ quan báo chí trung ương thường trú trên địa bàn tỉnh đã có nhiều nỗ lực, sáng tạo trong triển khai tuyên truyền về bầu cử, tạo sự quan tâm của các tầng lớp nhân dân hướng về cuộc bầu cử. 
Thành công của cuộc bầu cử cho thấy nhận thức, ý thức trách nhiệm cao của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đối với cuộc bầu cử, đã phát huy và thực hiện tốt trách nhiệm, quyền làm chủ, nghĩa vụ của mình trong việc sáng suốt lựa chọn đại biểu đủ đức, đủ tài để bầu vào Quốc hội, HĐND các cấp - cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất ở Trung ương và địa phương, góp phần thiết thực xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.
Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí, các địa phương, đơn vị trong tỉnh cần tiếp tục tuyên truyền sâu rộng, đậm nét kết quả của cuộc bầu cử; đánh giá nguyên nhân thành công và kinh nghiệm rút ra trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, chuẩn bị và tổ chức cuộc bầu cử.
Các cơ quan báo chí Trung ương thường trú trên địa bàn tỉnh Ninh Bình phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của tỉnh, các địa phương để đưa tin tuyên truyền kịp thời, đậm nét về kết quả cuộc bầu cử ở tỉnh. Chủ động có những bài viết sắc sảo để định hướng dư luận, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của Nhà nước.
Ninh Bình tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền; tổ chức các hội nghị sinh hoạt chi bộ, chi đoàn, chi hội để tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về thành công của cuộc bầu cử; đồng thời tích cực chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID- 19 gắn với phát triển kinh tế - xã hội.
Xem