Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Bộ LĐ-TBXH yêu cầu các đơn vị trực thuộc sắp xếp thời gian làm việc của công chức, viên chức và người lao động nhằm tăng cường phòng, chống dịch Covid-19

29/05/2021

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Thứ trưởng Lê Văn Thanh vừa ký Công văn hỏa tốc số 1565/LĐTBXH-VP yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ sắp xếp thời gian làm việc của công chức, viên chức và người lao động.

Công văn nêu rõ, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ quan, đơn vị, Bộ đề nghị Thủ trưởng các đơn vị căn cứ vào điều kiện, công việc cụ thể của đơn vị mình để quyết định việc bố trí, sắp xếp cho công chức, viên chức và người lao động làm việc trực tuyến luân phiên ở nhà, quán triệt nguyên tắc: 

Duy trì trạng thái hoạt động bình thường của đơn vị, không để xảy ra tình trạng xáo trộn công việc. Công chức, viên chức và người lao động làm việc trực tuyến ở nhà cũng như làm việc tại trụ sở đơn vị, bảo đảm tối đa yêu cầu về tiến độ, chất lượng và hiệu quả. Không để tình trạng nợ đọng, quá hạn nhiệm vụ được giao. 
Thủ trưởng đơn vị chủ động trong việc phân công, bố trí công chức, viên chức và người lao động làm việc trực tuyến luân phiên ở nhà theo tình hình thực tế và yêu cầu công việc nhưng đảm bảo tối thiểu 50%  tổng số công chức, viên chức và người lao động làm việc tại đơn vị. 
Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng trong trường hợp công chức, viên chức và người lao động của đơn vị không làm việc trực tuyến ở nhà mà làm việc riêng, đi đến những địa điểm có dịch, phát sinh yếu tố dịch tễ phức tạp về sau. 
Bộ thông báo để các đơn vị biết, triển khai thực hiện.
Toàn văn Công văn số 1565/LĐTBXH-VP: Download tại đây 
Xem