Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Đề xuất nâng mức hỗ trợ đóng BHXH cho người nghèo lên 50%

11/05/2021

Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa có công văn gửi Bộ LĐ-TBXH về việc tăng mức hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Công văn đề xuất nâng mức hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện từ 30% lên 50% đối với hộ nghèo, từ 25% lên 30% đối với hộ cận nghèo và từ 10% lên 20% đối với các đối tượng còn lại.

Tuy nhiên, trong văn bản trả lời mới đây, Bộ Tài chính cho rằng do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng lớn đến cân đối thu chi ngân sách, vì vậy cần báo cáo Chính phủ sửa một số quy định của pháp luật.

Do vậy, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiếp tục đề nghị Bộ LĐ-TBXH báo cáo Chính phủ sửa Nghị định 134/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về bảo hiểm xã hội tự nguyện, theo hướng tăng mức hỗ tiền đóng cho người tham gia vào quỹ này.
Theo tính toán của Bảo hiểm xã hội Việt Nam dự kiến số tiền chi hỗ trợ sẽ tăng dần từng năm, đến năm 2025 dự kiến là 1.167 tỉ đồng và đến năm 2030 là 3.141 tỉ đồng. Nếu các chính sách trên được thực thi số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện dự kiến tăng lên khoảng 3,6 triệu người trong năm 2025 và đến năm 2030 dự kiến là 8,9 triệu người.
Thống kê của Bảo hiểm xã hội Việt Nam chỉ ra rằng từ khi có hỗ trợ tiền đóng của Nhà nước, số người tham gia tăng nhanh đạt trên 277.000 người, tăng 23,6% so với trước đó; đặc biệt từ năm 2019, cùng với hỗ trợ tiền đóng của Nhà nước và với những giải pháp đột phá trong tổ chức thực hiện, số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đã tăng vượt bậc, đạt trên 574.000 người, tăng trên 296.000 người, tương ứng tăng 107% so với năm 2018.
Đến hết tháng 7/2020, số người tham gia đạt trên 737.000 người, tăng trên 163.000 người, tương ứng tỉ lệ tăng trên 28% so với năm 2019 và đạt tỉ lệ 1,5% so với lực lượng lao động trong độ tuổi lao động.
Trong đó, số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thuộc hộ nghèo năm 2018 là 2.930 người, chiếm 1,05% và số người thuộc hộ cận nghèo tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là 4.390 người, chiếm 1,58% so với tổng số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.
Xem