Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Tuyển tư vấn đánh giá cuối kỳ của Dự án "Tăng cường hoạt động Đường dây nóng tư vấn và hỗ trợ nạn nhân của mua bán người tại Việt Nam"

13/05/2021

 Cục Trẻ em (Bộ LĐ-TBXH) được sự hỗ trợ của Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) thực hiện Dự án Tăng cường hoạt động Đường dây nóng tư vấn và hỗ trợ nạn nhân của mua bán người tại Việt Nam trong 3 năm từ năm 2018 tới năm 2021 để góp phần vào công tác phòng chống mua bán người của chính phủ Việt Nam. Đến nay đã đến thời gian kết thúc dự án, Cục trẻ em tuyển tư vấn đánh giá cuối kỳ của Dự án.

 Điều khoản tham chiếu (TOR) xin Download tại đây

Xem