Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Đồng Nai tích cực tư vấn, hướng nghiệp, học nghề và giới thiệu việc làm cho học viên cai nghiện ma túy

23/02/2021

 Cai nghiện thành công là một hành trình đầy thử thách và nhiều gian nan. Song hành trình tiếp theo đó là giữ cho khỏi tái nghiện trở lại cũng là một sự cố gắng gìn giữ kỳ công không kém. Để giúp người nghiện có thể cai được nghiện và tránh tái nghiện, nhiều năm qua, tỉnh Đồng Nai luôn chú trọng và đẩy mạnh việc tư vấn, hướng nghiệp, học nghề và giới thiệu việc làm cho học viên cai nghiện ma túy tại Cơ sở Điều trị nghiện ma túy tỉnh Đồng Nai.


Theo đó, trong năm 2020, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Kế hoạch về tư vấn, hướng nghiệp, học nghề và giới thiệu việc làm cho học viên cai nghiện ma túy tại Cơ sở Điều trị nghiện ma túy tỉnh Đồng Nai. Cùng với đó, hằng quý, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đều ban hành công văn về phối hợp giữa Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội trong tư vấn và giới thiệu việc làm cho học viên cai nghiện ma túy tại Cơ sở Điều trị nghiện ma túy tỉnh Đồng Nai; Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh ban hành Kế hoạch về tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm cho học viên cai nghiện ma túy tại Cơ sở Điều trị nghiện ma túy tỉnh Đồng Nai từng quý; Cơ sở Điều trị nghiện ma túy tỉnh Đồng Nai đã ban hành Kế hoạch về tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm cho học viên đang cai nghiện tại Cơ sở năm 2020. 100% các huyện, thành phố đã ban hành văn bản, kế hoạch triển khai thực hiện tư vấn, hướng nghiệp, học nghề và giới thiệu việc làm cho học viên cai nghiện ma túy tại Cơ sở Điều trị nghiện ma túy tỉnh Đồng Nai.
Ngay từ đầu năm 2020, Cơ sở Điều trị nghiện ma túy tỉnh Đồng Nai đã triển khai thực hiện tư vấn hướng nghiệp và khảo sát nhu cầu học nghề và duy trì thực hiện hàng quý nhằm định hướng, xác định nhu cầu học nghề của học viên, qua đó lập danh sách tiến hành liên kết mở các lớp đào tạo nghề, phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng của học viên, cũng như nhu cầu lao động xã hội. Tổng số học viên được Cơ sở tư vấn hướng nghiệp và khảo sát nhu cầu học nghề năm 2020 là 259 lượt học viên.
Tiếp theo, trên cơ sở số liệu khảo sát, Cơ sở Điều trị nghiện ma túy tỉnh đã tổ chức dạy nghề cho các học viên. Trong năm 2020, Cơ sở đã mở được 07 lớp dạy nghề cho 227 học viên, gồm các lớp nghề: Lớp cắt gọt kim loại 27 học viên, lớp hàn điện 32 học viên, lớp công nghệ ô tô 33 học viên, lớp điện dân dụng 33 học viên, 02 lớp trồng rau an toàn 70 học viên, lớp chăn nuôi thú y 32 học viên.
anh-dong-nai--1--22022021.png
Trong năm 2020, Cơ sở Điều trị nghiện ma túy tỉnh Đồng Nai đã mở được 07 lớp dạy nghề cho 227 học viên
Công tác tư vấn hướng nghiệp và tư vấn giới thiệu việc làm cũng được Cơ sở tích cực thực hiện. Trong năm 2020, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh phối hợp với Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội, Phòng Chính sách lao động, Phòng Giáo dục nghề nghiệp, Cơ sở Điều trị nghiện ma túy tổ chức 04 buổi tư vấn hướng nghiệp và tư vấn giới thiệu việc làm cho 399 học viên đang cai nghiện tại Cơ sở. Kết quả: Tổng số học viên được tư vấn hướng nghiệp học nghề là 45 học viên. Trong đó, sửa máy may 01 học viên, lái xe nâng 03 học viên, nấu ăn 04 học viên, nông nghiệp 04 học viên, may 02 người, thợ xây 01 học viên. Và tổng số học viên được tư vấn việc làm là 354 học viên. Trong đó, 141 người có nhu cầu tự kinh doanh và tự tìm kiếm việc làm, phụ giúp gia đình, 20 người không/chưa có nhu cầu việc làm, 193 người có nhu cầu tìm việc làm theo nguyện vọng và mức lương mong muốn. Qua rà soát nhu cầu tuyển dụng của công ty và nguyện vọng của học viên, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh đã hướng dẫn thủ tục hồ sơ xin việc và cấp 170 giấy giới thiệu cho 159 học viên liên hệ công ty nộp hồ sơ phỏng vấn sau khi tái hòa nhập cộng đồng.
Điều đáng mừng nhất là trong năm 2020, đã có 95 người sau cai nghiện được hỗ trợ tìm kiếm việc làm, 16 người được hỗ trợ cho vay vốn với số tiền 440 triệu đồng.
Để tiếp tục tư vấn, hướng nghiệp, học nghề và giới thiệu việc làm hiệu quả cho học viên cai nghiện ma túy tại Cơ sở Điều trị nghiện ma túy tỉnh, năm 2021, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các đơn vị cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:
- Cơ sở Điều trị nghiện ma túy tỉnh tiếp tục là đầu mối phối hợp chặt chẽ và tạo mọi điều kiện thuận lợi để các đơn vị tổ chức các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ của mình theo kế hoạch đề ra.
- Các thành viên Tổ chuyên viên giúp việc tích cực tham mưu cho lãnh đạo đơn vị mình xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện theo kế hoạch đề ra kịp thời, sát đúng đạt hiệu quả hơn. Cụ thể:
Phòng Giáo dục nghề nghiệp: Tham mưu Giám đốc Sở có công văn đề nghị các cơ sở dạy nghề trên địa bàn tỉnh phối hợp với Cơ sở Điều trị nghiện ma túy tổ chức đào tạo các nghề phù hợp với nhu cầu việc làm và học nghề của học viên; hỗ trợ, hướng dẫn Cơ sở tổ chức đào tạo nghề cho học viên, lập dự toán kinh phí đào tạo; lập kế hoạch đầu tư các trang thiết bị dạy nghề cho Cơ sở phục vụ cho công tác dạy nghề phù hợp với tình hình thực tế của Cơ sở.
Phòng Chính sách lao động: Tham mưu cho lãnh đạo Sở văn bản đề nghị các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trong việc hỗ trợ, tạo điều kiện tiếp nhận học viên sau khi tái hòa nhập cộng đồng vào làm việc.
Trung tâm Dịch vụ việc làm: Thông qua sàn giao dịch việc làm, tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm cho học viên sau khi hoàn thành chương trình cai nghiện vào làm việc tại các cơ sở, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; tổ chức tư vấn việc làm cho người nghiện ma túy tại Cơ sở Điều trị nghiện ma túy tỉnh.
Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố Long Khánh và thành phố Biên Hòa: Chủ trì phối hợp với các xã, phường, thị trấn (nơi có học viên) rà soát nhu cầu việc làm trên địa bàn cung cấp cho Cơ sở Điều trị nghiện ma túy để làm cơ sở tổ chức đào tạo nghề phù hợp cho học viên; tham mưu UBND cùng cấp chỉ đạo UBND cấp xã hàng tháng chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tiếp nhận học viên hoàn thành thời gian cai nghiện về địa phương để quản lý, tư vấn, hỗ trợ, giới thiệu việc làm giúp họ ổn định cuộc sống hòa nhập cộng đồng.
Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội: Phối hợp với Tổ chuyên viên giúp việc tham mưu Giám đốc Sở chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt có hiệu quả công tác quản lý nhà nước, tổ chức kiểm tra, hướng dẫn nắm tình hình để có chỉ đạo kịp thời, sát đúng, hiệu quả; duy trì nghiêm túc chế độ họp giao ban, thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo theo quy định và tham mưu Giám đốc Sở công tác sơ, tổng kết, theo quy định./.

 

Xem