Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Yên Bái: Đẩy mạnh tuyên truyền chính sách pháp luật về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

25/02/2021

Những năm qua, tỉnh Yên Bái đã đẩy mạnh tuyên truyền chính sách pháp luật ATVSLĐ nói chung và bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp nói riêng, giúp người sử dụng lao động, người lao động nâng cao nhận thức và ngày càng thực hiện tốt hơn công tác an toàn, vệ sinh lao động

Thời gian qua các Sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã có nhiều nỗ lực, đóng góp tích cực trong việc chăm lo, đảm bảo an toàn, tính mạng, sức khỏe cho người lao động, tài sản của Nhà nước và nhân dân. Nhận thức, ý thức của các cấp, các ngành, người sử dụng lao động và người lao động từng bước chuyển biến tích cực; điều kiện, môi trường làm việc ngày càng được quan tâm, cải thiện; công tác phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, huấn luyện vệ sinh, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ được các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất quan tâm, triển khai chủ động hơn. 

Công tác chỉ đạo, triển khai các hoạt động của Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động hàng năm được thực hiện bài bản, đồng bộ, có hiệu quả, tạo được sự quan tâm của xã hội; góp phần nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị về công tác an toàn vệ sinh lao động. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh đã tích cực cải thiện điều kiện làm việc, môi trường lao động, từng bước xây dựng văn hóa về an toàn lao động; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe cho người lao động, bảo vệ tài sản của Nhà nước, tài sản của tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân. Các cơ sở sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tích cực tham dự, hưởng ứng Lễ phát động Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động do địa phương tổ chức hằng năm.
Bên cạnh đó, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cũng phối hợp tổ chức các hoạt động tập huấn cho các cán bộ xã, phường, thị trấn trong, việc triển khai các hoạt động, theo các nhóm vấn đề như: Thí điểm điều tra thống kê tai nạn lao động và huấn luyện an toàn vệ sinh lao động... Hỗ trợ các làng nghề xây dựng hệ thống quản lý an toàn vệ sinh lao động tại một số địa phương (huyện Trấn Yên, Lục Yên và thị xã Nghĩa Lộ); hỗ trợ phát miễn phí cho các địa phương trên 1.000 cuốn tài liệu; tổ chức nhiều lớp tập huấn, tuyên truyền về công tác an toàn vệ sinh lao động, tư vấn cải thiện điều kiện lao động tới các lảng nghề, các hộ gia đình; tổ chức nhiều hoạt động thông tin tuyên truyền, giáo dục pháp luật và nâng cao nhận thức về công tác an toàn vệ sinh lao động, về nhận diện mối nguy hiểm, phương pháp WIND cho cán bộ, hội viên nông dân...
Cùng với đó, triển khai huấn luyện, tuyên truyền cho người sử dụng lao động và người lao động tại nơi làm việc; tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật, nghiên cửu ứng dụng khoa học, công nghệ để cải thiện điều kiện lao động đối với các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất kinh doanh, khu vực sản xuất nông nghiệp, nông thôn nhất là những nơi có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; đưa nội dung an toàn - vệ sinh lao động vào giảng dạy phù hợp tại các trường nghề; tổ chức các phong trào quần chúng làm công tác an toàn - vệ sinh lao động. Đến nay, có trên 10 nghìn lượt người đã được huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.
Thời gian qua, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Yên Bái cũng chú trọng tập huấn, phổ biến kiến thức pháp luật an toàn, vệ sinh lao động nói chung, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp nói riêng đến chủ sử dụng doanh nghiệp, cán bộ làm công tác an toàn, vệ sinh lao động, cán bộ công đoàn và toàn thể người lao động. Năm 2020, để thực hiện tốt và nâng cao nhận thức về các chính sách an sinh xã hội nói chung, các chính sách BHXH, BHYT nói riêng, vừa qua, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với Công ty Cổ phần kiểm định và Huấn luyện an toàn khu vực I tổ chức tập huấn bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về chính sách bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc Liên đoàn Lao động các cấp, BHXH cấp huyện, phòng LĐTB&XH, UBND các xã thuộc các huyện và thành phố: Văn Yên, Mù Cang Chải, Trấn Yên, thành phố Yên Bái
Tại hội nghị tập huấn, các đại biểu được cung cấp thông tin về tổng quan về hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động; chính sách phòng ngừa và chia sẻ rủi ro về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; công tác tuyên truyền, huấn luyện, tư vấn hỗ trợ áp dụng các biện pháp phòng, chống tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; hỗ trợ huấn luyện an toàn vệ sinh lao động; Hướng dẫn về công tác quản lý, cơ chế tài chính đối với chi phí quản lý bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; hướng dẫn các bước tiến hành điều tra tai nạn lao động tại cơ sở; chế độ chính sách chi trả cho người bị tai nạn lao động.
Qua tập huấn góp phần trang bị kiến thức cần thiết về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức, người sử dụng lao động trong công tác đảm bảo an toàn lao động, từ đó giảm tỷ lệ tai nạn lao động hàng năm trên địa bàn./.
Xem