Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Thưởng Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 cao nhất là 1,07 tỷ đồng

03/02/2021

Bộ LĐ-TBXH vừa thông tin về tình hình lương, thưởng Tết của người lao động năm 2021. Theo đó, mức thưởng cao nhất dịp tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 là 1,07 tỷ đồng cho 01 người quản lý tại Công ty TNHH Shinryo Việt Nam (doanh nghiệp dân doanh ở Thành phố Hồ Chí Minh), chuyên thiết kế, lắp đặt hệ thống dàn lạnh.

Mức lương cao nhất năm 2020 là 516,06 triệu đồng

Theo tổng hợp nhanh từ báo cáo của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tình hình tiền lương năm 2020 và kế hoạch thưởng Tết năm 2021 tại 62.640 doanh nghiệp có báo cáo (tương ứng với 4,65 triệu lao động, chiếm 17,9% tổng số lao động làm công hưởng lương trên cả nước), tiền lương bình quân năm 2020 ước đạt 7,54 triệu đồng/tháng, giảm khoảng 3% so với năm 2019 (7,77 triệu đồng/tháng).
Trong đó, Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ là 9,1 triệu đồng/tháng, giảm 2,5% so với năm 2019 (9,34 triệu đồng/tháng). Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước là 8,08 triệu đồng/tháng, giảm 1,7% so với năm 2019 (8,18 triệu đồng/tháng). Doanh nghiệp dân doanh là 7,13 triệu đồng/tháng, giảm 1,7% so với năm 2019 (7,25 triệu đồng/tháng). Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là 8,12 triệu đồng/tháng, giảm 4% so với năm 2019 (8,46 triệu đồng/tháng).
Mức lương cao nhất năm 2020 là 516,06 triệu đồng, tại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Thành phố Hồ Chí Minh. Một số doanh nghiệp khác tại các địa phương, như: Hà Nội là 185,14 triệu đồng/tháng (công ty cổ phần có vốn góp chi phối của Nhà nước), Đà Nẵng là 263,45 triệu đồng/tháng (doanh nghiệp dân doanh), Đồng Nai là 155,05 triệu đồng/tháng (doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài), Bình Dương là 497 triệu đồng/tháng (doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài).
Thưởng Tết Dương lịch năm 2021 cao nhất là 990 triệu đồng
Khoảng 45,2% trong tổng số 62.640 doanh nghiệp có báo cáo kế hoạch thưởng Tết Dương lịch thì mức thưởng bình quân là 2,34 triệu đồng/người, tăng 151% so với thưởng dịp Tết Dương lịch 2020 (0,93 triệu đồng/người).
Trong đó, Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ là 4,77 triệu đồng/người, tăng 136% so với 2020 (2,02 triệu đồng/người). Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước là 4,82 triệu đồng/người, tăng 230% so với 2020 (1,46 triệu đồng/người). Doanh nghiệp dân doanh là 2,15 triệu đồng/người, tăng 166% so với 2020 (0,81 triệu đồng/người). Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là 2,33 triệu đồng/người, tăng 165% so với 2020 (0,88 triệu đồng/người).
Mức thưởng cao nhất dịp Tết Dương lịch năm 2021 là 990 triệu đồng, tại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực tài chính ngân hàng tại Thành phố Hồ Chí Minh. Một số doanh nghiệp khác tại các địa phương: Hà Nội là 68 triệu đồng (doanh nghiệp có vốn đầu tư  nước ngoài), Đà Nẵng là 83,43 triệu đồng (doanh nghiệp có vốn đầu tư  nước ngoài), Bình Dương là 350 triệu đồng (doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài).
Khoảng 55,6% trong tổng số 62.640 doanh nghiệp báo cáo có kế hoạch thưởng tết Nguyên đán năm 2021 thì mức thưởng bình quân gần bằng 01 tháng lương (6,36 triệu đồng/người), bằng 95% so với thưởng dịp Tết Nguyên đán 2020 (6,69 triệu đồng/người). Cụ thể, Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ là 5,85 triệu đồng/người, bằng 95% so với năm 2020 (6,16 triệu đồng/người). Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước là 6,76 triệu đồng/người, bằng 91% so với 2020 (7,47 triệu đồng/người). Doanh nghiệp dân doanh là 6,05 triệu đồng/người, bằng 94% so với 2020 (6,41 triệu đồng/người). Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là 6,99 triệu đồng/người, tăng 2% so với 2020 (6,83 triệu đồng/người).
Mức thưởng cao nhất dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 là 1,07 tỷ đồng, tại doanh nghiệp dân doanh ở Thành phố Hồ Chí Minh. Một số doanh nghiệp khác tại các địa phương: Hà Nội là 400 triệu đồng (doanh nghiệp dân doanh), Đà Nẵng là 127 triệu đồng (doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài), Đồng Nai là 600 triệu đồng (doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài), Bình Dương là 497 triệu đồng (doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài).
Còn khoảng 50% doanh nghiệp chưa có kế hoạch thưởng Tết
Theo báo cáo về tình hình lương, thưởng Tết của người lao động năm 2021, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên tình hình lao động, việc làm và tiền lương, tiền thưởng của người lao động giảm so với năm 2019. Đến thời điểm khảo sát vẫn còn khoảng 50% doanh nghiệp chưa có kế hoạch thưởng Tết cho người lao động.
Các doanh nghiệp trả lương, thưởng cho người lao động rất khác nhau tùy theo vị trí công việc, ngành nghề sản xuất, kinh doanh. Mức tiền lương, tiền thưởng cao chủ yếu tập trung vào các ngành có lợi thế, ít chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 như tài chính - ngân hàng, hóa mỹ phẩm, điện tử - công nghệ thông tin, y tế...
Mức thưởng Tết Dương lịch tăng là do nhiều doanh nghiệp hỗ trợ thêm cho người lao động trong bối cảnh đời sống của người lao động chịu ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch Covid-19.
Tại các doanh nghiệp có báo cáo, ngoài tiền thưởng Tết cho người lao động, các doanh nghiệp còn có nhiều hình thức hỗ trợ thiết thực khác cho người lao động như tặng quà Tết, phiếu mua hàng, lì xì, hỗ trợ tiền tàu xe...
Bên cạnh các doanh nghiệp có kết quả sản xuất, kinh doanh tốt, có điều kiện chăm lo đời sống cho người lao động, còn có một số ít doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh gặp khó khăn dẫn đến nợ lương của người lao động.
Xem