Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

An Giang: Thưởng Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 tại các doanh nghiệp

04/02/2021

Theo báo cáo của Sở Lao động- TBXH tỉnh An Giang, qua tổng hợp tình hình tiền lương và kế hoạch thưởng Tết Nguyên đán năm 2021 từ 71 công ty, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh báo cáo về Sở thì hầu hết các doanh nghiệp đều có thưởng Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 cho người lao động.

Trong số 71 công ty, doanh nghiệp (bao gồm 09 Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm 100% vốn điều lệ; 06 Công ty cổ phần vốn góp chi phối của Nhà nước; 48 Doanh nghiệp dân doanh; 08 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài), thì ở  khối các Công ty TNHH Một thành viên do Nhà nước nắm 100% vốn điều lệ, mức thưởng Tết cao nhất là 75 triệu đồng/người, mức thấp nhất 3 triệu đồng/người.Đối với các Công ty cổ phần vốn góp chi phối của Nhà nước, mức thưởng Tết cao nhất là 70 triệu đồng/người, mức thấp nhất 800 ngàn đồng/người.

Tại khối các Doanh nghiệp dân doanh, mức thưởng Tết cao nhất là 90 triệu đồng/người. Tuy nhiên, mức thưởng Tết thấp nhất tại các doanh nghiệp này chỉ là 500 ngàn đồng/người.
Còn tại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI), mức thưởng Tết cao nhất là 35 triệu đồng/người, còn mức thấp nhất 200 ngàn đồng/người.
Bên cạnh đó, để tăng cường công tác hỗ trợ, giám sát thực hiện pháp luật về lao động, tiền lương, quan hệ lao động trong các doanh nghiệp, Sở Lao động- TBXH đã có văn bản đề nghị các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tiến hành rà soát lại hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, các quy chế, quy định của doanh nghiệp về tiền lương, tiền thưởng để điều chỉnh, sửa đổi hoặc bổ sung theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2019; phối hợp, trao đổi với tổ chức công đoàn cơ sở (hoặc đại diện người lao động tại đơn vị) xây dựng kế hoạch (hoặc phương án) về tiền lương, tiền thưởng và các phúc lợi khác đối với người lao động trong dịp Tết và thông báo cho người lao động trong doanh nghiệp biết; đồng thời tiến hành nắm tình hình lao động, tiền lương, nợ lương năm 2020 và kế hoạch thưởng cho người lao động trong dịp Tết ở các doanh nghiệp. Trên cơ sở báo cáo của các doanh nghiệp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chưa ghi nhận trường hợp nợ lương, vay tiền để trả lương của doanh nghiệp.
Ngoài ra, Ban Quan hệ lao động tỉnh An Giang đã tổ chức khảo sát trực tiếp 21 doanh nghiệp có sử dụng nhiều lao động. Qua khảo sát, tuy ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid-19, sản xuất kinh doanh gặp khó khăn, nhất là ở các doanh nghiệp thủy sản, chi phí vận chuyển tăng,… nhưng hều hết các doanh nghiệp vẫn thực hiện khá tốt các chế độ, chính sách có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, quan tâm đến việc chấp hành và thực hiện các quy định của Bộ luật Lao động, hầu hết các doanh nghiệp đều có dự kiến tiền thưởng Tết cho người lao động. Nhìn chung, tính đến thời điểm hiện nay, tình hình lao động tại các doanh nghiệp tương đối ổn định, các doanh nghiệp đang tiến hành chi tiền thưởng Tết và đã thông báo thời gian nghỉ Tết cho người lao động./.
Xem