Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Trung tâm Thông tin phát huy tốt vai trò là đơn vị đầu mối của Bộ về công tác thông tin và triển khai ứng dụng Công nghệ thông tin

26/01/2021

 Sáng ngày 26/1, Trung tâm Thông tin – Bộ LĐ-TBXH đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Thứ trưởng Bộ LĐ-TBXH Nguyễn Bá Hoan dự và chủ trì Hội nghị.

Với vai trò là cơ quan thường trực giúp việc Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử của Bộ, trong năm 2020, Trung tâm đã chủ động phối hợp với Văn phòng Bộ, các thành viên Ban Biên tập, các đơn vị trong Bộ triển khai các hoạt động như: Cập nhật kịp thời hơn 1.300 tin, bài, các tin tức, sự kiện liên quan đến các hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Bộ và các hoạt động nổi bật của ngành. Nội dung luôn bám sát, mang tính thời sự, phản ánh rõ nét, kịp thời các hoạt động này. Các tin bài được cập nhật, chất lượng tin bài, chất lượng ảnh từng bước được cải thiện.

IMG-4353.JPG

Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan phát biểu tại Hội nghị
Triển khai nội dung trên các chuyên trang của Cổng TTĐT Bộ với hơn 400 tin bài nhằm cung cấp kịp thời các thông tin của từng lĩnh vực quản lý của Bộ, ngành đến với người dân, doanh nghiệp. Vận hành hệ thống thông tin Bộ với người dân và doanh nghiệp. Trong năm 2020, có gần 2,4 triệu lượt người đã truy cập vào hệ thống thông tin Bộ với doanh nghiệp. Hệ thống đã tiếp nhận gần 1.800 phản ánh, kiến nghị, câu hỏi của người dân và doanh nghiệp. Trong đó đã phân loại và gửi tới các đơn vị xử lý gần 1.700 phản ánh kiến nghị, câu hỏi, hoàn thiện và công khai lên cổng TTĐT Bộ gần 1.000 câu trả lời.
Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ, Trung tâm đã xây dựng chuyên mục Hỗ trợ Covid-19, đăng tải các thông tin đường dây nóng, các văn bản chỉ đạo của Chính phủ và của Bộ về hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.
Trung tâm đã phối hợp với Vụ pháp chế, Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) xây dựng chuyên trang Bộ luật Lao động năm 2019 nhằm cung cấp thông tin đầy đủ và chính thống về Bộ luật Lao động năm 2019 đến người dân. Chuyên trang tạo điều kiện để người lao động và người sử dụng lao động hiểu rõ hơn về các quy định, những điểm mới của Bộ luật Lao động năm 2019 so với các Bộ luật Lao động trước đây.
Trung tâm đã phối hợp với Văn phòng Bộ trong việc đăng tải kịp thời hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành, văn bản đang soạn thảo về các lĩnh vực thuộc Bộ. Trong năm 2020 đã cập nhật được 89 văn bản chỉ đạo – điều hành và 26 dự thảo văn bản.
Cùng với đó, chuyên trang đa phương tiện đã cung cấp được hơn 420 sản phẩm đa phương tiện với hơn 200 video bằng tiếng Việt và tiếng Anh, 63 album ảnh, 155 audio cung cấp các hình ảnh hoạt động của lãnh đạo Bộ, ngành, từng bước đa dạng hóa kênh thông tin đến với người dân và doanh nghiệp.
IMG-4207.JPG
Đồng chí Lê Văn Hoạt – Vụ trưởng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phát biểu tại Hội nghị
IMG-4130.JPG
Các đại biểu phát biểu, đánh giá cao vai trò của Trung tâm Thông tin 
Nhiều năm qua, Trung tâm đã thực hiện việc thu thập, cập nhật, quản lý và chia sẻ số liệu về các lĩnh vực kinh tế -xã hội và các lĩnh vực của Bộ, ngành. Trung tâm đã triển khai nâng câp phần mềm Kho dữ liệu tổng hợp thành phần mềm số liệu, dữ liệu tổng hợp của Bộ để thực hiện các chức năng quản lý, chia sẻ dữ liệu, kết xuất số liệu và kết nối với các hệ thống thông tin khác nhanh chóng, thuận tiện.
Thực hiện Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin(CNTT) của Bộ năm 2020 và chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, Trung tâm tiếp tục đẩy mạnh triển khai các hoạt động ứng dụng CNTT nhằm phục vụ hiệu quả hoạt động quản lý, chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo Bộ, các đơn vị của Bộ, ngành. Về tổng thể, đơn vị đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Bộ giao gắn với triển khai Chính phủ điện tử, ứng dụng CNTT, bảo đảm an toàn bảo mật hệ thống, xây dựng các phần mềm nghiệp vụ.
Trong 3 năm qua, theo tiêu chí xếp hạng ứng dụng CNTT của chỉ số cải cách hành chính Par Index năm 2017, 2018, 2019 do Bộ Nội vụ thực hiện, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội lần lượt xếp hạng chung về Cải cách hành chính là 12, 10, 9 trong số các Bộ, ngành, trong đó xếp hạng chỉ số về hiện đại hóa hành chính lần lượt là 17, 1, 8. Chỉ số xếp hạng hiện đại hóa hành chính góp phần nâng điểm về xếp hạng chung về cải cách hành chính của Bộ. Về Chỉ số và xếp hạng tổng thể mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của Bộ, cơ quan ngang Bộ do Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện trong các năm 2017, 2018, 2019, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội lần lượt xếp hạng 8, 6, 9.
Thời gian qua, Trung tâm tiếp tục hỗ trợ các đơn vị hoàn thiện các dịch vụ công trực tuyến có sử dụng chữ ký số theo chỉ đạo của Chính phủ, tích hợp các Dịch vụ công trực tuyến của các đơn vị lên Cổng Dịch vụ công trực tuyến của Bộ. Tiếp tục triển khai và hỗ trợ doanh nghiệp, tính đến nay đã có gần 2.000 doanh nghiệp, cá nhân đăng ký sử dụng tài khoản thông qua Cổng Dịch vụ công trực tuyến của Bộ với tên miền http://dichvucong.molisa.gov.vn. Hoàn thành kết nối liên thông Cổng Dịch vụ công trực tuyến của Bộ với Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Hiện nay, toàn bộ hồ sơ thủ tục hành chính của dịch vụ công được xử lý tại Cục Quản lý lao động ngoài nước đều đồng bộ lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia thông qua Cổng Dịch vụ công trực tuyến của Bộ. Đến nay, đã có gần 26.800 hồ sơ đã được đồng bộ trạng thái lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. 
Phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ đánh giá kết quả ứng dụng CNTT giai đoạn 2016-2020, xây dựng Kế hoạch ứng dụng CNTT giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch năm 2021 theo chỉ đạo của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông.
Hoàn thành việc kết nối trong việc khai thác dữ liệu danh mục dùng chung, dữ liệu bảo hiểm xã hội, dữ liệu doanh nghiệp, cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản qua Nền tảng tích hợp chia sẽ dữ liệu quốc gia (NGSP).
Biểu dương những kết quả đạt được của Trung tâm trong thời gian qua, Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan khẳng định về tổng thể, Trung tâm Thông tin đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; Trung tâm ngày càng phát huy được vai trò là đơn vị đầu mối của Bộ về công tác thông tin và triển khai ứng dụng CNTT, Chính phủ điện tử của Bộ. Thời gian qua Trung tâm Thông tin đã thực hiện tốt vai trò là đơn vị kết nối các dữ liệu chung của Bộ và luôn đi đầu trong chuyển đổi số.
Công tác thông tin ngày càng có nhiều sản phẩm có chất lượng, từng bước đáp ứng được yêu cầu về thông tin phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Bộ, ngành; Cổng TTĐT của Bộ ngày càng phát huy hiệu quả.
Trung tâm đã tổ chức tốt các hoạt động triển khai ứng dụng CNTT được Bộ giao, bao gồm bảo đảm hạ tầng, bảo đảm an toàn bảo mật hệ thống, xây dựng các phần mềm nghiệp vụ, phần mềm điều hành tác nghiệp. Nội bộ Trung tâm đoàn kết, các tổ chức của Trung tâm hoạt động tích cực và có hiệu quả. 
Về phương hướng trong thời gian tới, Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan yêu cầu Trung tâm cần triển khai các giải pháp thu thập thông tin chủ động, từng bước hình thành hệ thống thông tin số liệu phục vụ công tác quản lý của Bộ, ngành; tiếp tục phát triển đẩy mạnh hoạt động Cổng Thông tin điện tử của Bộ. 
Bên cạnh đó, Trung tâm cần triển khai chuyển đổi số theo chỉ đạo của Chính phủ trong năm 2021 cũng như các năm tiếp theo. Từng bước mở rộng hợp tác với các tổ chức quốc tế, tranh thủ nguồn lực để triển khai các nhiệm vụ được giao. Đẩy mạnh triển khai các hoạt động sự nghiệp thuộc chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm.
IMG-4112.JPG
Đồng chí Đỗ Chí Dũng, Giám đốc Trung tâm Thông tin tiếp thu ý kiến tại Hội nghị 
Tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Chí Dũng, Giám đốc Trung tâm Thông tin đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan. Nhân dịp này, đồng chí cảm ơn sự hợp tác của các đơn vị trong thời gian qua và mong muốnTrung tâm Thông tin sẽ tiếp tục nhận được sự phối hợp của các đơn vị trong thời gian tới.
 

 

Xem