Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Thông báo tuyển dụng viên chức

31/12/2020

Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức Lao động - Xã hội thông báo Kế hoạch tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trường với các nội dung cụ thể như sau:

 tuyen-dung-truong-dtbdcb-1.jpg

tuyen-dung-truong-dtbdcb-2.jpgtuyen-dung-truong-dtbdcb-3.jpg

tuyen-dung-truong-dtbdcb-4.jpg

 

tuyen-dung-truong-dtbdcb-5.jpg

tuyen-dung-truong-dtbdcb-6.jpg

Thông tin chi tiết: DOWNLOAD TẠI ĐÂY

Xem