Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Huyện Định Hóa (Thái Nguyên) triển khai đồng bộ các giải pháp giảm nghèo

06/10/2020

 Thời gian vừa qua, việc triển khai đồng bộ, hiệu quả về công tác giảm nghèo đã giúp huyện Định Hóa đạt được những kết quả tích cực. Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, hiện nay, huyện Định Hóa (Thái Nguyên) đang tích cực triển khai nhiều giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu giảm nghèo sâu và bền vững theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

 Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Định Hóa lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025 nêu rõ: Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 1,2%/năm trở lên; giảm tỷ lệ hộ cận nghèo bình quân 1%/năm. Để thực hiện được mục tiêu trên, huyện Định Hóa sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp, trong đó tập trung hỗ trợ nhà ở và tư liệu sản xuất cho hộ nghèo.

Ông Nguyễn Minh Tú, Chủ tịch UBND huyện Định Hóa cho biết: "Định Hóa còn khoảng 800 hộ chưa có nhà ở kiên cố. Chúng tôi đang tiếp tục kêu gọi các nhà tài trợ, sự đóng góp của cán bộ, công nhân, viên chức, của người lao động, của nhân dân để xóa nhà dột nát; chuyển đổi đất kém hiệu quả sang trồng các cây lâu năm. Phấn đấu ít nhất đến năm 2025, nếu chuẩn nghèo cũ vẫn giữ thì tỷ lệ hộ nghèo dưới 3%".
Để thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện, ngay từ đầu năm, các địa phương đã tiến hành rà soát, nắm chắc thực trạng hộ nghèo, cận nghèo, xác định nguyên nhân chính dẫn đến nghèo của từng hộ để phân công các cấp, các ngành thực hiện các giải pháp giúp đỡ.
Đồng thời, triển khai có hiệu quả các chương trình, đề án, chính sách giảm nghèo; các giải pháp hỗ trợ phát triển sản xuất; hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo tiếp cận với các dịch vụ xã hội cơ bản, gắn với xây dựng nông thôn mới; nâng cao chất lượng đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho người lao động… Công tác tuyên truyền, vận động hộ nghèo phát huy nội lực vươn lên tiếp tục đạt được những kết quả khả quan, nhiều hộ gia đình đã tự nguyện đăng ký thoát nghèo.  
Để thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện, ngay từ đầu năm, UBND huyện đã chỉ đạo các địa phương xác định nguyên nhân nghèo đói của người dân để có chính sách hỗ trợ phù hợp. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện các chương trình chính sách, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc. Bên cạnh đó, huyện cũng chú trọng công tác tuyên truyền, vận động hộ nghèo phát huy nội lực vươn lên
Đầu năm 2018, Sơn Phú là 1 trong 6 xã có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất huyện với tỷ lệ hơn 26%. Thông qua việc triển khai thực hiện hiệu quả các chính sách giảm nghèo như Hợp phần hỗ trợ sản xuất, hỗ trợ sinh kế từ Chương trình 135, công tác tuyên truyền vận động người dân tự lực, tự giác vươn lên thoát nghèo… người dân đã chủ động phát triển kinh tế gia đình, nhiều hộ dân đã tự cam kết vươn lên thoát nghèo. Cuối năm 2018, Sơn Phú là xã giảm tỷ lệ hộ nghèo cao nhất huyện, giảm tới 17,4%, chỉ còn 9,5%. Kết thúc năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo của xã chỉ còn 6,9%.
Thống kê cho thấy, trong giai đoạn 2016 - 2020, huyện đã được đầu tư xây dựng 137 công trình như: Đường giao thông, thủy lợi, nhà văn hóa, công trình điện… với tổng số tiền trên 116 tỷ đồng từ nguồn vốn Chương trình 135. Đã có 26 thôn bản đặc biệt khó khăn thuộc 23 xã được hưởng lợi từ các công trình này.
Từ nguồn vốn Chương trình 135, huyện cũng đã triển khai 118 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất và 7 mô hình giảm nghèo. Với sự đầu tư về giống, vốn, kỹ thuật, đồng bào các dân tộc Tày, Nùng, Dao trên địa bàn huyện đã phát triển các vùng cây ăn quả tập trung như bưởi, na, ổi, chè, cam, thanh long mang tính hàng hóa, cho thu nhập 300 - 400 triệu đồng/ha/năm, góp phần tích cực giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân mỗi năm từ 4% trở lên./.
 
Xem