Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Công đoàn Bộ LĐ-TBXH: Tập huấn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát cho cán bộ công đoàn

25/11/2020

Triển khai kế hoạch năm 2020, Công đoàn Bộ LĐ-TBXH tổ chức Hội nghị tập huấn: Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, công tác kiểm tra, giám sát công đoàn; công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em cho đoàn viên công đoàn và tuyên truyền về phòng, chống buôn bán người cho các cán bộ công đoàn làm công tác kiểm tra ở 16 công đoàn cơ sở.

Trong chương trình tập huấn, các cán bộ công đoàn được trang bị kiến thức thông qua các chuyên đề: Vai trò của tổ chức công đoàn đối với việc thực hiện dân chủ cơ sở; Quy trình kiểm tra, giám sát xử lý, kỷ luật và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công đoàn; công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em; tuyên truyền về phòng, chống buôn bán người.

IMG-20201124-165340-1606211676378.jpg

Chủ tịch Công đoàn Bộ Hoàng Thị Thu Huyền phát biểu khai mạc lớp tập huấn

Phát biểu khai mạc Hội nghị, bà Hoàng Thị Thu Huyền- Chủ tịch Công đoàn Bộ LĐ-TBXH nhấn mạnh: Thời gian qua, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã ban hành nhiều văn bản về chức năng, nhiệm vụ Uỷ ban Kiểm tra công đoàn các cấp, thay thế những văn bản cũ không còn phù hợp như bổ sung nhiệm vụ kiểm tra, giám sát trong hệ thống công đoàn các cấp; nhiệm vụ xử lý kỷ luật đối với đoàn viên, cán bộ công đoàn và các văn bản liên quan đến công tác khiếu nại tố cáo tại công đoàn cơ sở.
Qua khóa tập huấn này sẽ giúp cán bộ ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp có kỹ năng để thực hiện tốt nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam và bồi dưỡng nghiệp vụ; đồng thời để nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra công đoàn trong việc thực hiện quy trình các cuộc kiểm tra giám sát; thực hiện giải quyết và tham gia với các cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo góp phần bảo đảm các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.
20201124-135546-1606209618485.jpg
Các đại biểu tham dự tập huấn
Tại khóa tập huấn, các cán bộ công đoàn cơ sở đã nghe bà Lê Thị Thu Hà, Ủy viên Ban thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Công đoàn Viên chức Việt Nam giới thiệu, hướng dẫn các nội dung về Công tác kiểm tra tài chính, tài sản công đoàn; công tác kiểm tra chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam; Công đoàn giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại tố cáo; Công tác kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; công tác giám sát trong tổ chức công đoàn và công tác xử lý kỷ luật trong tổ chức công đoàn. 
Tại chương trình, cán bộ công đoàn đã trao đổi trực tiếp với báo cáo viên về những nội dung tại cơ sở đang vướng mắc để thảo luận và triển khai thực hiện trong thời gian tới.  
Xem