Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Sẽ cải cách tiền lương theo 3 nguyên tắc

06/11/2020

Trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội sáng 6/11, Bộ trưởng Bộ LĐ-TBXH Đào Ngọc Dung cho biết, lương hưu hiện nay của những người nghỉ hưu trước năm 1993 rất thấp. Người hưởng lương hưu thấp nhất là 3 triệu đồng, người có lương hưu cao nhất là 8 triệu đồng.

Đặt câu hỏi chất vấn tại hội trường Quốc hội, đại biểu Hoàng Văn Liên (Long An) cho rằng, hiện nay lương hưu của người nghỉ hưu trước năm 1993 và sau năm 1993 có khoảng chênh lệch rất lớn, lương hưu của người nghỉ hưu trước năm 93 rất thấp, đời sống rất khó khăn. Đề nghị Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH cho biết lý do và giải pháp cơ bản để điều chỉnh chế độ tiền lương đối với người nghỉ hưu trước năm 1993 để có thể bảo đảm được cuộc sống.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Sẽ cải cách tiền lương theo 3 nguyên tắc - Ảnh 1.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung trả lời đại biểu Quốc hội. (ảnh Minh Đức)

Trả lời câu hỏi này của đại biểu Hoàng Văn Liên, Bộ trưởng Bộ LĐ-TBXH Đào Ngọc Dung cho rằng: “Đây là câu hỏi rất đúng và đây cũng là nội dung day dứt của chúng tôi trong quá trình làm chính sách”. 
Về số người hưởng lương hưu trước năm 1993, Bộ trưởng cho biết, theo số liệu thống kê hiện nay có 592 nghìn người. Thời gian vừa qua có 3 lý do căn bản dẫn đến tình trạng người hưởng lương hưu trước năm 1993 có lương hưu thấp. Thứ nhất là phần đa số này là trước đây hưởng lương rất thấp. Thứ 2 là do một số người về hưu sớm, 60% số này nghỉ hưu sớm trước tuổi. Còn lại 1/3 là lực lượng vũ trang. Thời gian vừa qua ý thức được chuyện này, từ năm 2008 đến nay Chính phủ đã 12 lần điều chỉnh mức lương hưu theo mức cao hơn bình quân. 
Tuy nhiên, mức lương hưu hiện nay của những người nghỉ hưu trước năm 1993 rất là thấp, thấp nhất hiện nay là 3 triệu đồng/người, cao nhất là 8 triệu đồng/người. 
“Vì vậy, để giải quyết vấn đề căn bản này, chúng ta chỉ có thể giải quyết căn bản khi điều chỉnh thực hiện chính sách cải cách tiền lương theo 3 nguyên tắc. Thứ nhất, thực hiện nguyên tắc đóng - hưởng về chính sách bảo hiểm xã hội. Thứ hai, sẽ tính toán thực hiện điều chỉnh lương hưu độc lập tương đối trong mối tương quan với người đang làm việc. Thứ ba, điều chỉnh thỏa đáng đối với nhóm có mức lương hưu thấp và nghỉ hưu trước năm 1993 nhằm thu hẹp khoảng cách chênh lệch tiền lương của người nghỉ hưu cùng chức vụ, cùng vị trí việc làm và cân đối giữa các thời kỳ. Theo 3 phương án này thì chúng tôi sẽ giải quyết được căn bản vấn đề đặt ra”, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhấn mạnh.
Xem