Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Chính phủ đề nghị chưa tăng lương cơ sở trong năm 2021

20/10/2020

Trong bối cảnh cân đối ngân sách nhà nước năm 2021 khó khăn, Chính phủ đề nghị chưa điều chỉnh tiền lương cơ sở trong năm 2021, chưa thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng lên 1,6 triệu đồng đối với công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và lương hưu trong năm 2021.

Tiếp tục thực hiện tạo nguồn cải cách tiền lương

Chiều ngày 20/10, Quốc hội nghe báo cáo tình hình thực hiện ngân sách Nhà nước năm 2020, dự toán và phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2021; tình hình thực hiện kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia 2016 - 2020 và định hướng kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia 2021 - 2025
Một trong những đề nghị của Chính phủ là chưa điều chỉnh lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng lên 1,6 triệu đồng đối với công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và lương hưu trong năm 2021.
Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, trong bối cảnh cân đối ngân sách Nhà nước năm 2021 khó khăn, Chính phủ đề nghị, chưa điều chỉnh tiền lương cơ sở để tập trung dành nguồn lực phòng chống, dịch bệnh Covid-19 và một số vấn đề cấp bách khác.
Tuy nhiên, Chính phủ đề nghị cho phép tiếp tục thực hiện các quy định hiện hành về tạo nguồn cải cách tiền lương.
Trong đó, cho phép tiếp tục loại trừ 8 khoản thu khi tính số tăng thu ngân sách địa phương thực hiện dành để tạo nguồn cải cách tiền lương.
Đồng thời, cho phép loại trừ thêm khoản thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải khi tính số tăng thu ngân sách địa phương thực hiện năm 2020 và dự toán năm 2021 dành để tạo nguồn cải cách tiền lương.
Chính phủ yêu cầu các địa phương sử dụng 50% số giảm chi hỗ trợ hoạt động thường xuyên do thực hiện các nghị quyết 18, 19 của Trung ương về bổ sung nguồn cải cách tiền lương. Phần còn lại thực hiện chi trả các chính sách an sinh xã hội và tăng cường cơ sở vật chất.
Cân nhắc đối với người hưởng lương hưu
Ở góc độ cơ quan thẩm tra, đa số ý kiến Uỷ ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội cơ bản đồng ý với đề nghị này của Chính phủ.
"Một số ý kiến đề nghị cân nhắc đối với người hưởng lương hưu từ năm 1993 trở về trước, vì hầu hết đối tượng này có mức lương hưu rất thấp, tuổi đã cao, đời sống khó khăn", Chủ nhiệm ban Tài chính Ngân sách Nguyễn Đức Hải cho biết.
Việc điều chỉnh lương cơ sở theo lộ trình được tăng từ 1,49 triệu lên 1,6 triệu từ 1/7/2020. Tuy nhiên, tại kỳ họp 9, Chính phủ đã đề nghị chưa tăng lương cơ sở từ 1/7/2020.
Quốc hội đã thông qua Nghị quyết kỳ họp 9, quyết định chưa thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và lương hưu từ ngày 1/7/2020 và giao Chính phủ "căn cứ tình hình thực tế, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thời điểm điều chỉnh mức lương cơ sở".
Như vậy, nếu đề nghị chưa tăng lương cơ sở trong năm 2021 được Quốc hội thông qua, tiền lương của công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động sẽ tiếp tục hoãn.
Xem