Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Hội nghị quan chức cao cấp phụ trách Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN lần thứ 29

05/11/2020

Ngày 05/11/2020, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ-TBXH) chủ trì, phối hợp với Ban thư ký ASEAN đã tổ chức thành công Hội nghị trực tuyến quan chức cao cấp phụ trách Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN (SOCA) lần thứ 29 với vai trò là nước chủ tịch. 

IMG-6923.JPG
Bà Hà Thị Minh Đức, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ LĐ-TBXH, thay mặt Trưởng SOCA Việt Nam chủ trì Hội nghị
Hội nghị do bà Hà Thị Minh Đức, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ LĐ-TBXH, thay mặt Trưởng SOCA Việt Nam chủ trì với sự tham gia của các Trưởng SOCA các nước thành viên ASEAN, Phó Tổng Thư ký ASEAN phụ trách Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN, đoàn đại biểu các nước thành viên ASEAN và Ban Thư ký ASEAN.
Phát biểu khai mạc, bà Hà Thị Minh Đức nhận định năm 2020 là một năm đầy biến động, nhiều thách thức nhưng cũng có những cơ hội. Cộng đồng ASEAN nói chung và Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN nói riêng đã và đang chủ động thích ứng, thường xuyên trao đổi và nỗ lực cùng nhau đạt được các ưu tiên đã đề ra từ đầu năm trên các lĩnh vực bao gồm: Lao động và Phát triển nguồn nhân lực; Phúc lợi xã hội và Phát triển; Y tế; Truyền thông và Thông tin; Văn hóa ASEAN; Nhận thức và Bản sắc; Môi trường và Biến đổi khí hậu; và Đánh giá giữa kỳ thực hiện Kế hoạch Tổng thể Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN.
IMG-6954_1.JPG
Toàn cảnh Hội nghị 
Chủ tịch SOCA nhấn mạnh, đại dịch COVID-19 ảnh hưởng tới tất cả quốc gia thành viên và toàn khu vực, do đó, trong năm 2020, nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực văn hoá - xã hội càng trở nên quan trọng. Là một trụ cột phụ trách nhiều lĩnh vực, Cộng đồng Văn hóa – Xã hội đã và đang đưa ra các sáng kiến, triển khai nhiều hoạt động thiết thực trong phòng chống và khắc phục hậu quả cũng như phục hồi sau đại dịch.
Hội nghị đã tập trung vào: đánh giá tiến độ thực hiện các ưu tiên của Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN trong năm 2020; xem xét kết quả Cuộc họp Nhóm công tác lần thứ 3 về văn hóa phòng ngừa với các lĩnh vực với các ưu tiên chiến lược là thúc đẩy các hành động hướng tới tương lai vì an ninh con người, thúc đẩy kết nối con người và quan hệ đối tác và thúc đẩy sự bền vững văn hóa-xã hội trong khu vực; xem xét và thảo luận về các vấn đề quan trọng được nêu lên từ Hội nghị SOCA 28 bao gồm: đánh giá giữa kỳ Kế hoạch tổng thể ASCC 2025; các công việc liên lĩnh vực và liên Trụ cột của ASCC; việc phái cử cán bộ ASCC tới làm việc tại các Phái đoàn thường trực ASEAN. Cuối cùng, Hội nghị đã xem xét và thống nhất đối với các văn kiện, Tuyên bố của Cộng đồng để báo cáo Hội nghị ASCC lần thứ 24 trình lên Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37, trong đó có 02 văn kiện, Tuyên bố sẽ trình thông qua và 11 văn kiện, Tuyên bố trình ghi nhận.  
IMG-6918_1.JPG
Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến
Đoàn Việt Nam, với vai trò nước chủ nhà, đã cập nhật về tiến độ, kết quả thực hiện những ưu tiên của mình trong Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN, trong đó về tổng thể, Việt Nam đã và đang thực hiện các hoạt động theo kế hoạch và đảm bảo tất cả các kết quả đầu ra với sự ủng hộ, đồng thuận cao từ các nước thành viên ASEAN và hỗ trợ từ Ban Thư ký ASEAN. Đặc biệt, 02 văn kiện, Tuyên bố quan trọng do Việt Nam chủ trì, trong đó Tuyên bố ASEAN về phát triển nguồn nhân lực cho một thế giới đang đổi thay đã được thông qua tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 36; Tuyên bố Hà Nội về Thúc đẩy công tác xã hội hướng tới một Cộng đồng ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng đang được hoàn thiện để trình lên Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37 dự kiến diễn ra vào giữa tháng 11/2020. Lộ trình thực hiện các Tuyên bố cũng được Việt Nam chủ trì thực hiện. 
Xem