Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Hội thảo Tham vấn xây dựng chiến lược đào tạo Thanh tra lao động

30/01/2015

Sáng 29/1/2015, tại Hà Nội, Thanh tra Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp với Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) tổ chức Hội thảo “Tham vấn xây dựng Chiến lược đào tạo thanh tra lao động”. Tham dự hội thảo có Thứ trưởng Nguyễn Thanh Hòa, Giám đốc ILO tại Việt Nam ông Gyorgy Sziraczki, Chánh thanh tra Nguyễn Văn Tiến cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị có liên quan thuộc Bộ và cán bộ thanh tra các Sở LĐ-TBXH.

Đây là hoạt động nhằm triển khai Đề án nâng cao năng lực thanh tra ngành LĐ-TBXH đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2155/QĐ-TTg ngày 11/11/2013; đồng thời cũng nhằm hoàn thiện chiến lược đào tạo, trình lãnh đạo Bộ phê duyệt, làm cơ sở để triển khai các hoạt động đào tạo cho thanh tra lao động toàn quốc trong thời gian tới.
Phát biểu tại Hội thảo, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Hòa nhấn mạnh, cần xây dựng một chiến lược đào tạo, bồi dưỡng thanh tra lao động có lộ trình bài bản, khoa học lồng ghép với việc thực hiện “Đề án nâng cao năng lực thanh tra ngành LĐ-TBXH đến năm 2020”. Với mục đích củng cố, kiện toàn tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ thanh tra ngành LĐ-TBXH, góp phần thực hiện có hiệu lực và hiệu quả công tác thanh tra, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước trong tiến trình hội nhập quốc tế.

Toàn cảnh hội thảo
Theo đó, Đề án đặt mục tiêu đến hết năm 2020 phải kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy, đảm bảo đủ số lượng và chất lượng, năng lực đội ngũ thanh tra viên, công chức của các cơ quan thanh tra ngành LĐ-TBXH, đồng thời thống nhất quy trình, nội dung thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của ngành để áp dụng thống nhất trên phạm vi toàn quốc. Bên cạnh đó, năng lực người làm công tác thanh tra chuyên ngành về lao động phải được chuẩn hóa, đáp ứng yêu cầu quản lý Nhà nước về lao động của ngành và địa phương.
Trên cơ sở nhiệm vụ đặt ra của đề án, các đại biểu tham dự hội nghị đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến trong thực tiễn và những bài học kinh nghiệm tổ chức, thực hiện có hiệu quả các hoạt động thanh tra trong thời gian qua. Trong đó, các ý kiến tập trung vào vấn đề do thiếu nhân lực, biên chế nên khó đảm bảo hiệu quả công việc và nhiệm vụ được giao.
Xem