Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Sớm triển khai Nghị quyết số 154/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

23/10/2020

Sáng ngày 23/10, tại Hà Nội, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức cuộc họp triển khai Nghị quyết số 154/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Tham dự có đại diện Lãnh đạo các Vụ, Cục liên quan thuộc Bộ: Văn phòng Bộ, Vụ Bảo hiểm Xã hội, Vụ Pháp chế, Cục Quan hệ Lao động và Tiền lương, Cục Việc làm; đại diện các Bộ, ban ngành liên quan: Bảo hiểm Xã hội Việt Nam; Ngân hàng Chính sách xã hội; Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Liên minh HTX Việt Nam; Phòng Thương Mại và Công Nghiệp Việt Nam VCCI. Thứ trưởng Bộ LĐ-TBXH Lê Văn Thanh chủ trì cuộc họp. 

Gói gói hỗ trợ an sinh theo Nghị quyết 42/NQ-CP được thực hiện công khai, minh bạch, đúng đối tượng

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Lê Văn Thanh cho biết, sau gần 7 tháng triển khai thực hiện gói hỗ trợ an sinh theo Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ cho thấy, đây là chủ trương, quyết định rất nhân văn và có ý nghĩa sâu sắc của Đảng, Nhà nước nhằm hỗ trợ và cùng doanh nghiệp, người dân, góp phần khắc phục khó khăn, vượt qua đại dịch, ổn định sản xuất, đời sống. Nghị quyết 42/NQ-CP và Quyết định 15/2020/QĐ-TTg đã được triển khai đồng bộ, quyết liệt, thận trọng và trách nhiệm tại các địa phương trong cả nước. Chính quyền, người đứng đầu các cấp đề cao vai trò trách nhiệm, tập trung chỉ đạo triển khai hỗ trợ người dân. Việc triển khai các chính sách công khai, minh bạch, đúng đối tượng, được nhân dân và đặc biệt là cộng đồng quốc tế đánh giá cao, đã kịp thời hỗ trợ, góp phần ổn định đời sống nhân dân và người lao động, ổn định kinh tế - xã hội tại các địa phương.
IMG-7095.JPG
Thứ trưởng Lê Văn Thanh chủ trì cuộc họp
Theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước Việt Nam đến ngày 20/10/2020, đã thực hiện giải ngân 12.673,703 tỷ đồng để thực hiện hỗ trợ cho 12.742.301 người và 26.437 hộ kinh doanh, trong đó: Đối tượng người có công với cách mạng là 1.027.809 người, kinh phí 1.523,218 tỷ đồng; đối tượng bảo trợ xã hội hưởng trợ cấp hàng tháng là 2.877.975 người, kinh phí 4.278,612 tỷ đồng; người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo 7.948.538 người, kinh phí 5.947,152 tỷ đồng; nhóm đối tượng là người lao động đã được hỗ trợ 887.979 người với kinh phí là 898,102 tỷ đồng ; hỗ trợ 26.437 hộ kinh doanh, kinh phí 26,52 tỷ đồng; 27.000 hộ kinh doanh được hỗ trợ.
Từ đầu năm 2020 đến nay, cả nước có 896.785 người đến nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp, tăng 33,5% so với cùng kỳ năm 2019 (671.806 người). 839.260 người đã có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp, với tổng số tiền trợ cấp là 14.828,912 tỷ đồng (mức hưởng bình quân là trên 3 triệu đồng/người/tháng).
Cả nước có 926 đơn vị sử dụng lao động được giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất cho 74.980 người lao động, với tổng kinh phí trên 322,182 tỷ đồng. Như vậy, tổng kinh phí đã thực hiện hỗ trợ trực tiếp cho người dân và thông qua các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp là 27.824,797 tỷ đồng.
Tuy nhiên việc thực hiện gói hỗ trợ an sinh theo Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ vẫn gặp phải một số khó khăn, vướng mắc như: nguồn ngân sách chi trả, ngân sách địa phương không chủ động được mà chủ yếu dựa vào sự phân bổ cấp trên, tiến độ chi trả hỗ trợ cho các đối tượng tại một số địa phương còn chậm. Đối với nhóm người người sử dụng vay vốn trả lương cho người lao động ngừng việc thì người sử dụng lao động cũng khó có thể đáp ứng được điều kiện để được vay vốn, nhất là điều kiện có từ 20% hoặc từ 30 lao động trở lên đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc phải ngừng việc từ 01 liên tục trở lên và không cân đối đủ nguồn để trả lương ngừng việc cho người lao động, đã sử dụng hết quỹ dự phòng tiền lương để trả lương cho người lao động ngừng việc. Công tác chi trả cho người dân thuộc các nhóm liên quan đến lao động, việc làm còn chậm do các địa phương kiểm tra rà soát lại số đối tượng trùng. Công tác kiểm tra rà soát, sàng lọc đối tượng ban đầu chưa kỹ càng ảnh hưởng đến việc phân loại, chi trả cho đối tượng (trùng lắp). Việc rà soát, lập danh sách vẫn có tình trạng sai, trùng hoặc sót đối tượng hưởng chính sách sau khi đã được phê duyệt danh sách dẫn đến số đối tượng không đủ điều kiện hưởng còn cao; việc nghiên cứu, quán triệt và triển khai các nội dung về điều kiện hỗ trợ, quy trình, thủ tục, hồ sơ theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ đối với các nhóm đối tượng người lao động và hộ kinh doanh của một số cán bộ cấp huyện, xã, bản chưa kỹ, chưa rõ nên còn lúng túng trong việc triển khai thực hiện.
Sửa đổi, bổ sung một số biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
Trên cơ sở tình hình triển khai Nghị quyết số 42/NQ-CP và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg nêu trên, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã phối hợp với các cơ quan liên quan trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị quyết 154/NQ-CP ngày 19/10/2020 sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 42/NQ-CP và Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg, với nội dung chính như sau:
Về đối tượng:Mở rộng hỗ trợ cho người lao động tạm hoãn hợp động lao động, nghỉ việc không hưởng lương tại “cơ sở giáo dục dân lập, tư thục, cơ sở giáo dục công lập tự bảo đảm chi thường xuyên ở các cấp mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông" quy định tại điểm 1, mục II Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ và khoản 3 Điều 1 Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Về điều kiện xác nhận doanh nghiệp được vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội để trả lương ngừng việc: Nội dung Nghị quyết và Quyết định sửa đổi, bổ sung đã cắt giảm các điều kiện và quy trình, tạo điều kiện cho người lao động và doanh nghiệp tiếp cận được gói hỗ trợ 16.000 tỷ đồng, cụ thể:
Tại Nghị quyết số 154/NQ-CP:Bỏ quy định doanh nghiệp đã trả trước tối thiểu 50% lương ngừng việc cho người lao động. Bỏ quy định giải ngân trực tiếp hàng tháng đến người bị ngừng việc. Bổ sung quy định: Người sử dụng lao động trực tiếp lập hồ sơ vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội; tự kê khai, chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực về số lao động ngừng việc, số liệu xác định doanh thu đáp ứng điều kiện vay theo quy định.
Tại Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg:Thay thế quy định có từ 20% hoặc từ 30 người lao động trở lên đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc phải ngừng việc từ 01 tháng liên tục trở lên; đã trả trước tối thiểu 50% tiền lương ngừng việc cho người lao động trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 4 năm 2020 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2020 thành: “Có người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc phải ngừng việc từ 01 tháng liên tục trở lên trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 4 năm 2020 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020”.
Thay thế quy định đang gặp khó khăn về tài chính, không cân đối đủ nguồn để trả lương ngừng việc cho người lao động, đã sử dụng hết quỹ dự phòng tiền lương để trả lương cho người lao động ngừng việc thành: “Người sử dụng lao động có doanh thu quý I năm 2020 giảm 20% trở lên so với quý IV năm 2019 hoặc doanh thu của quý liền kề trước thời điểm xét hưởng giảm 20% trở lên so với cùng kỳ năm 2019.”
Bãi bỏ toàn bộ Điều 14 của Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg bao gồm các hồ sơ, thủ tục trình xác nhận tại cấp huyện, cấp tỉnh.
Sửa đổi, quy định lại Điều 15 của Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg theo hướng: Người sử dụng lao động chịu trách nhiệm kê khai trung thực các nội dung, thông tin cần thiết, chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của các thông tin kê khai, trực tiếp gửi hồ sơ tới Ngân hàng Chính sách xã hội để phê duyệt hồ sơ vay nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn vay để trả lương ngừng việc cho người lao động theo đúng kết luận của Thủ tướng Chính phủ .
Về việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất:Tiếp thu ý kiến tại chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ ngày 21/9/2020, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất sửa đổi quy định, giảm điều kiện thụ hưởng chính sách như sau:
Trường hợp người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 dẫn đến phải giảm từ 20% lao động tham gia bảo hiểm xã hội trở lên so với thời điểm cơ quan có thẩm quyền công bố dịch thì được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất không quá 03 tháng kể từ thời điểm nộp hồ sơ đề nghị xét hưởng (thay vì quy định giảm 50% lao động trở lên tại Nghị quyết số 42/NQ-CP).
Với quy định này, theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam (Công văn số 42/BHXH-TST ngày 05/10/2020), dự báo sẽ có khoảng 120 đến 200 nghìn doanh nghiệp với khoảng 3,2 triệu đến 5,4 triệu lao động được tạm dừng đóng vào quỹ hữu trí và tử tuất với số tiền tạm dừng đóng một tháng khoảng từ 3.969 tỷ đồng đến 6.618 tỷ đồng. Do vậy, việc thực hiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất thời gian 03 tháng kể từ thời điểm nộp hồ sơ đề nghị xét hưởng sẽ đảm bảo cân đối được nguồn thu chi trả lương hưu, trợ cấp mất sức lao động và các chế độ bảo hiểm xã hội hằng tháng.
Tăng cường truyền thông tới người dân và doanh nghiệp nhằm thực hiện, triển khai có hiệu quả Nghị quyết
Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận về các vướng mắc có thể xảy ra khi triển khai Nghị quyếtsố 154/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.
IMG-7098.JPG
IMG-7100.JPG
Các đại biểu thảo luận tại cuộc họp
Theo ông Nguyễn Đức Hải, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Chính sách xã hội đã xây dựng dự thảo văn bản hướng dẫn nghiệp vụ triển khai thực hiện. Theo nội dung mới thì không có vướng mắc, quy trình đơn giản hơn. Trong thời gian tới, Ngân hàng sẽ tổ chức tập huấn trực tuyến, hướng dẫn nghiệp vụ cho các đầu mối ở địa phương, có sự tham gia giám sát của MTTQVN và các tổ chức đoàn thể.
Đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết, Ngân hàng cũng đã ban hành Thông tư hướng dẫn việc thực hiện Nghị quyết và cam kết thực hiện theo đúng Thông tư đã ban hành.
Đối với ý kiến của ông Trần Đình Liệu, Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc đề nghị Bộ LĐ-TBXH cho ý kiến có hay không cần sửa nội dung Nghị định quy định chi tiết của Luật BHXH, Thứ trưởng Lê Văn Thanh cho rằng, Nghị quyết thực hiện trong hoàn cảnh cụ thể do ảnh hưởng của dịch Covid-19, không cần sửa Nghị định. Việc thực hiện chỉ áp dụng với những doanh nghiệp trước đây chưa thực hiện tạm dừng. Cần lưu ý để có hướng dẫn cả việc doanh nghiệp xử lý vấn đề dừng BHYT.
Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Thứ trưởng Lê Văn Thanh đề nghị các bộ, ban, ngành liên quan sớm ban hành các văn bản hướng dẫn để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 154/NQ-CP và Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg ngày 19/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Vụ Bảo hiểm Xã hội (Bộ LĐ-TBXH) phối hợp với Bảo hiểm Xã hội Việt Nam thống nhất lại về thời điểm áp dụng Nghị quyết. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền đến người lao động và doanh nghiệp về các đối tượng bổ sung, các nội dung sửa đổi của Nghị quyết.
Xem