Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Chính phủ họp cho ý kiến về dự thảo Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi)

13/08/2020

Ngày 12/8/2020, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 7/2020, tập trung thảo luận về 4 dự án luật, gồm: Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi), Luật Đảm bảo an toàn giao thông đường bộ, Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi).

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thay mặt Chính phủ biểu dương thành tích của các lực lượng công an, quốc phòng, nhân dân các địa phương trong đấu tranh phòng, chống và kiểm soát ma túy trong thời gian qua, đồng thời, Thủ tướng nêu rõ: tinh thần sửa đổi Luật nhằm tạo ra khung pháp lý không quá cứng để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác phòng, chống ma túy.

a1fca773-2b0b-4746-9e20-314e231c5039.jpg

Liên quan đến Dự án Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi), Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã trình bày báo cáo tóm tắt về Dự án Luật. Theo đó, Luật sửa đổi gồm 8 chương, 67 điều (tăng 11 điều so với Luật Phòng, chống ma túy năm 2000 và Luật sửa đổi, bổ sung năm 2008), trong đó: giữ nguyên 7 điều, sửa 47 điều và 13 điều quy định mới. Trong quá trình xây dựng, có một số nội dung còn có các ý kiến nhau như việc chấp hành hình phạt tù trong khi đang cai nghiện bắt buộc, quy định về trình tự, thủ tục đưa người nghiện từ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc…
Góp ý về nội dung trên, đa số ý kiến thành viên Chính phủ cho rằng, người đang cai nghiện ma tuý bắt buộc tại cơ sở cai nghiện ma túy mà bị phát hiện thực hiện hành vi phạm tội trước hoặc trong thời gian chấp hành quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, nếu bị tòa án xử phạt tù thì người đó được miễn chấp hành thời gian còn lại trong quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc để phù hợp với quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính.
Luật nên giao Chính phủ quy định chi tiết việc lập hồ sơ đưa người nghiện từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện ma túy công lập để cai nghiện ma túy bắt buộc. Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện ma túy công lập để cai nghiện ma túy bắt buộc đối với người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi tại Tòa án nhân dân.
Kết luận Thủ tướng khẳng định, nhìn chung Dự thảo Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi) đã bám sát mục đích, phạm vi điều chỉnh và đã lấy ý kiến rộng rãi của các Bộ, ngành, địa phương. Thời gian qua, nhiều đối tượng tìm cách xâm nhập Việt Nam, không chỉ biến Việt Nam thành thị trường tiêu thụ mà còn là nơi trung chuyển, chế biến ma túy... Về quy trình cai nghiện ma túy bắt buộc cần minh bạch, rõ ràng, với trình tự thủ tục bảo đảm thận trọng, khách quan, chặt chẽ, đặc biệt khi áp dụng biện pháp này đối với người dưới 18 tuổi. Dự thảo Luật lần này đã nhấn mạnh việc hợp tác quốc tế trong phòng chống ma túy là cần thiết và vừa qua chúng ta đã làm tốt việc này.
Thủ tướng nêu rõ, tinh thần làm sao tạo khung pháp lý không quá cứng để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác phòng, chống ma túy; giao Bộ Công an chủ trì phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các bộ, ngành liên quan tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ, chỉnh lý, hoàn thiện Dự thảo Luật, báo cáo Thủ tướng trước khi trình Quốc hội.

 

 

Xem