Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Thông báo tuyển chuyên gia

07/07/2020

Thực hiện hoạt động xây dựng Đề án phát triển hệ thống bảo vệ trẻ em giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030, Cục Trẻ em cần tuyển dụng chuyên gia xây dựng Đề án với nội dung như sau:

1. Yêu cầu chung đối với chuyên gia:

1. Có bằng Thạc sỹ trở lên
2. Có ít nhất 10 năm kinh nghiệm liên quan đến công tác bảo vệ trẻ em.
3. Có kinh nghiệm nghiên cứu, phân tích, xây dựng chính sách về trẻ em ở Việt Nam; ưu tiên người đã tham gia xây dựng Chương trình Bảo vệ trẻ em các giai đoạn 2011 - 2015 và 2016 - 2020.
4. Có kinh nghiệm làm Tư vấn trong các nghiên cứu, đặc biệt các nghiên cứu liên quan đến trẻ em.
5. Có khả năng và bố trí thời gian làm việc trong khoảng thời gian từ tháng 7-9 năm 2020./.
2. Yêu cầu về nội dung công việc: (Điều khoản tham chiếu công việc kèm theo)
Xây dựng Đề án phát triển hệ thống bảo vệ trẻ em giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030
3. Hồ sơ:
- Các chứng chỉ, bằng cấp về trình độ
- Bản CV nêu rõ quá trình công tác, kinh nghiệm, những dự án khoa học và tư vấn chính đã tham gia, các ấn phẩm đã có.
4. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ:
Thời gian: Từ 9h32 ngày 08/7/2020 đến 9h30 ngày 28/7/2020
Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Bảo vệ trẻ em, Cục Trẻ em
Địa chỉ: Tầng 6, Khách sạn Công đoàn Quảng Bá, Số 98 Tô Ngọc Vân, Tây Hồ, Hà Nội.   
Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:
Phòng Bảo vệ trẻ em, Điện thoại: 024. 3747 5627
Email: phongbaovetreem@gmail.com
Hồ sơ sẽ không được hoàn trả. Chỉ các chuyên gia được lựa chọn mới được liên hệ.
Điều khoản tham chiếu công việc: Download tại đây
Xem