Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Quốc hội nghe tiếp thu, giải trình và chỉnh lý Dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi)

20/11/2019

Sáng ngày 20/11, tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV, dưới sự điều khiển của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng, Quốc hội nghe Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Nguyễn Thúy Anh trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi).

Dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi) đã được Chính phủ trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7 và tại kỳ họp thứ 8 của Quốc hội khóa XIV, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã báo cáo tiếp thu, giải trình và Quốc hội thảo luận vào ngày 23/10/2019. Tiếp đó, ngày 08/11/2019, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo cơ quan chủ trì thẩm tra phối hợp với Tổng Thư ký Quốc hội xin ý kiến các vị đại biểu Quốc hội  về nội dung của các điều 107, 112 và 169 trong dự thảo Bộ luật.

Trên cơ sở ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo cơ quan chủ trì thẩm tra phối hợp với các cơ quan của Quốc hội, cơ quan chủ trì soạn thảo và các cơ quan, tổ chức hữu quan tiếp tục nghiên cứu để tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Bộ luật.
Về thời giờ làm việc bình thường, Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Nguyễn Thúy Anh cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp thu và báo cáo Quốc hội việc từng bước giảm giờ làm theo hướng sẽ ghi vào Nghị quyết của kỳ họp: giao Chính phủ căn cứ tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đề xuất giảm giờ làm việc bình thường thấp hơn 48 giờ/tuần; đồng thời, giữ quy định “Nhà nước khuyến khích người sử dụng lao động thực hiện tuần làm việc 40 giờ đối với người lao động” tại Điều 105 về thời giờ làm việc bình thường. Trên cơ sở đó, Chính phủ sẽ có các quy định triển khai cụ thể; đặc biệt, cần phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, tổ chức đại diện người sử dụng lao động hướng dẫn về cơ chế thương lượng tập thể hiệu quả để từng bước thực hiện cho được việc giảm giờ làm việc bình thường, bảo đảm hài hòa lợi ích của các bên.
Về mở rộng khung thỏa thuận thời giờ làm thêm tối đa, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội. Từ kết quả xin ý kiến: có 406 đại biểu Quốc hội bày tỏ chính kiến thì có 318 đại biểu đồng ý giữ khung thỏa thuận giờ làm thêm tối đa như Bộ luật hiện hành, nhưng cần ghi rõ thời gian làm thêm giờ theo tháng là 40 giờ/tháng thay vì 30 giờ/tháng và bổ sung quy định cụ thể về các trường hợp được tổ chức làm thêm giờ từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong một năm. Do đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo chỉnh lý điều này như trong dự thảo Bộ luật.
chủ-nhiệm-ủy-ban-về-các-vấn-đề-xã-hội-nguyễn-thúy-anh--1--copyd.jpg
Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Nguyễn Thúy Anh trình bày Báo cáo
Đối với quy định về tuổi nghỉ hưu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo xin ý kiến đại biểu Quốc hội, kết quả có 371 đại biểu Quốc hội tham gia ý kiến về nội dung này thì có 280 đại biểu Quốc hội đồng ý Phương án 1 là: “Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035. Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam và 04 tháng đối với lao động nữ”. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tiếp thu và thể hiện trong dự thảo Bộ luật.
Liên quan đến quy định nghỉ lễ, tết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội chấp thuận bổ sung thêm một ngày nghỉ vào ngày liền kề với Ngày Quốc khánh 02/9 như đã được thể hiện trong dự thảo Bộ luật.
Về tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở, Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Nguyễn Thúy Anh cho biết, về cơ bản, các vị đại biểu Quốc hội thống nhất với Báo cáo tiếp thu, giải trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc có quy định tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp. Tuy nhiên, đây là vấn đề mới và khó, phức tạp, chưa có tiền lệ, nên khi quy định nội dung này vào dự thảo Bộ luật cần hết sức thận trọng, xem xét nhiều mặt, vừa đáp ứng yêu cầu các cam kết quốc tế khi tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, nhưng cần đảm bảo ổn định chính trị, không tạo ra xung đột hoặc đối trọng với tổ chức Công đoàn Việt Nam. Do đó, dự thảo Bộ luật quy định mang tính nguyên tắc, còn những vấn đề cụ thể về quy trình, thủ tục, điều kiện giao Chính phủ quy định chi tiết. Đồng thời, đề nghị Chính phủ cần quan tâm, thận trọng và làm rõ các quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành về: nguyên tắc hoạt động; nguyên tắc quản lý tài chính; thu phí thành viên; xử lý các mối quan hệ về kinh phí công đoàn theo quy định của Luật Công đoàn; việc người lao động được quyền tham gia một hay nhiều tổ chức đại diện cho mình; xác định phạm vi đại diện của tổ chức người lao động tại doanh nghiệp; việc giải quyết khiếu nại, tranh chấp giữa các tổ chức của người lao động liên quan đến quyền thương lượng tập thể; những cơ chế thực hiện các quy định về tham vấn, lấy ý kiến các tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở khi ban hành nội quy, định mức lao động, thang lương, bảng lương... nếu ở đó có từ hai tổ chức của người lao động trở lên.
Bên cạnh đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo cơ quan chủ trì thẩm tra làm việc với Ủy ban Pháp luật, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Cơ quan soạn thảo, các cơ quan hữu quan khác và đã thống nhất bỏ nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự số 26/2008/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều năm 2014 theo Luật số 64/2014/QH13 tại khoản 3, Điều 218; sửa đổi, bổ sung tên và khoản 1 Điều 32 Bộ luật Tố tụng dân sự, tại khoản 2 Điều 218; đồng thời, bỏ quy định phán quyết của Ban trọng tài lao động là chung thẩm (tại Điều 185 của dự thảo) và chỉnh lý cụ thể trong các điều luật có liên quan để đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật như trong dự thảo Bộ luật.
Ngoài các nội dung trên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo rà soát, tiếp thu đối với hơn 10 nhóm nội dung khác (chính sách của Nhà nước về lao động, hợp đồng lao động, tiền lương, thương lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể, quy định riêng đối với lao động nữ và bảo đảm bình đẳng giới, quy định riêng về lao động chưa thành niên, tranh chấp lao động, giải quyết tranh chấp lao động, đình công và thanh tra lao động...) tại 61 điều, khoản của dự thảo Bộ luật.

Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Nguyễn Thúy Anh nhấn mạnh, trên đây là Báo cáo tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi), Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin kính trình Quốc hội xem xét, thông qua.

Xem