Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Phú Thọ: Nhiều hoạt động vì người nghèo

12/09/2019

Tính đến hết ngày 31/5/2019, Quỹ Vì người nghèo và Chương trình an sinh xã hội của tỉnh Phú Thọ đã vận động được tổng số trên 3,8 tỷ đồng.

Thời gian qua, công tác chăm lo cho người nghèo được các cấp trong tỉnh Phú Thọ triển khai đều khắp. Hoạt động vận động chăm lo giúp đỡ người nghèo tiếp tục nhận được sự quan tâm, hưởng ứng của toàn xã hội.

Tính đến hết ngày 31/5/2019, Quỹ Vì người nghèo và Chương trình an sinh xã hội của tỉnh đã vận động được tổng số trên 3,8 tỷ đồng. 6 tháng đầu năm 2019, Quỹ Vì người nghèo tỉnh đã hỗ trợ 94 hộ nghèo xây dựng nhà ở, 12 hộ nghèo sửa chữa nhà ở với kinh phí gần 1,4 tỷ đồng; hỗ trợ vốn và các điều kiện sản xuất cho 14 hộ nghèo, 79 hộ nghèo khám chữa bệnh, trợ giúp 85 học sinh nghèo đến trường với tổng kinh phí trên 450 triệu đồng, hỗ trợ khác như thăm hỏi, tặng quà dịp lễ Tết, hỗ trợ ngày công, nguyên vật liệu trị giá trên 6 tỷ đồng…
 
Xem